Prif gyflogwyr wedi’u cadarnhau i fynychu Ffair Gyrfaoedd 2019.

Careers promo.jpg

Mae digwyddiad gyrfaoedd mwyaf a gorau PDC yn ôl fis Tachwedd eleni, gyda nifer o gyflogwyr gwych yn awyddus i gwrdd â myfyrwyr a graddedigion PDC!

Mae'r wefan ar gyfer Ffair Gyrfaoedd 2019 bellach yn fyw gyda manylion y prif recriwtwyr graddedigion sydd wedi cadarnhau eu bod yn mynychu. Cynhelir y digwyddiad ar Gampws Trefforest yn y Ganolfan Chwaraeon ddydd Iau 7fed Tachwedd.


“As well as our event sponsors, Wales Audit Office, Hallmark Care Homes, MotoNovo Finance and NewLaw Solicitors, we have a fantastic range of leading graduate recruiters confirmed for the event, including - Alert Logic, All Wales Public Service Graduate Programme, Cardiff Capital Region Graduate Scheme, CCUSA, Celsa Steel, CGI, Crane ChemPharma and Energy, Deloitte, Dŵr Cymru Welsh Water, HMRC, Hugh James Solicitors, Inspiretec, Kautex Textron, Knights Brown, LexisNexis Risk Solutions, Lidl, Morgan Sindall, Network Rail, NHS Wales Finance Academy, NWSSP Legal & Risk Services, Office for National Statistics, Opportunity China, PCI Pharma Services, PwC, Sitec Group, Sony UK Technology Centre, South Wales Police, Transport for Wales Rail Services, Vauxhall Finance - and lots more.” says Matthew Evans, Careers Team Manager.

"Yn ogystal â'n noddwyr digwyddiadau-   mae gennym ystod wych o recriwtwyr graddedig blaenllaw wedi’u cadarnhau ar gyfer y digwyddiad, gan gynnwys - a llawer mwy." meddai Matthew Evans, Rheolwr Tîm Gyrfaoedd.

"Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf sy'n chwilio am swyddi graddedigion, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn sydd â diddordeb mewn lleoliadau a chyfleoedd profiad gwaith eraill."

"Byddwn i'n cynghori myfyrwyr i gael y gorau o'r digwyddiad dylent ymweld â gwefan y Ffair i adnabod y cyflogwyr maen nhw eisiau siarad â nhw ar y diwrnod, gwybod beth maen nhw'n ei wneud a'r cyfleoedd sydd ganddyn nhw.Bydd y Ffair yn brysur a byddwch am wneud yn siŵr eich bod yn cael digon o amser i siarad â'r holl gyflogwyr yr ydych am eu cyfarfod."

"Nodwch y dyddiad hwn yn eich dyddiadur nawr neu archebwch ymlaen llaw ar CareersConnect ac fe anfonwn neges atgoffa atoch."

"Rydym yn ceisio lleihau effaith amgylcheddol ein digwyddiadau a byddwn yn lleihau ein hargraffu copi caled drwy wneud rhaglen electronig ar gael ar wefan y digwyddiad, byddwn hefyd yn ceisio lleihau'r swm o blastig untro yn y digwyddiad ac rydym yn annog cyflogwyr i rannu ceir neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo modd.

Bydd y Ffair ar agor rhwng 11.30am a 3pm ddydd Iau 7fed Tachwedd ac mae manylion llawn am y digwyddiad, yr arddangoswyr, a'u cyfleoedd ar gael ar wefan y digwyddiad.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y mwyaf allan o'r digwyddiad gan ddefnyddio ein canllaw defnyddiol - Canllaw i Wneud y Gorau o Ffeiriau Gyrfaoedd

Noddwyr y Digwyddiad

MotoNovo WAO_web.jpg Hallmark.jpg newlaw-logo.jpg


Cofrestrwch eich diddordeb i fynychu'r Ffair 

Derbyniwch y newyddion, gwybodaeth a diweddariadau diweddaraf ar unrhyw ychwanegiadau munud olaf i’r Ffair. 

(Nid yw'n ofynnol cofrestru o flaen llaw, gallwch archebu lle ar y diwrnod.)

email reminder

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd