GO Wales yn cefnogi Wythnos Gofalwyr

carers week (welsh).jpg

Mae 6.5 miliwn o ofalwyr ledled y DU. Os ydych chi'n fyfyriwr cyfredol PDC sy'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind, efallai y bydd GO Wales yn gallu'ch cefnogi chi.

Nod Wythnos Gofalwyr yw codi ymwybyddiaeth o'r unigolion hynny sy'n darparu gofal a chymorth di-dâl i aelod o'r teulu neu ffrind sydd ag anabledd, salwch, cyflwr iechyd meddwl neu sydd angen cymorth ychwanegol wrth iddynt dyfu'n hŷn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar wefan Wythnos Gofalwyr, sydd â rhagor o wybodaeth am yr wythnos, ynghyd â gweithgareddau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt!

Gall bod yn ofalwr fod yn hynod heriol, ac mae tîm GO Wales yn cefnogi Wythnos Gofalwyr i gydnabod y cyfraniad y mae Gofalwyr yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y wlad.

Hoffech chi gael cymorth i ddod o hyd i brofiad gwaith hyblyg, perthnasol a all gyd-fynd â'ch astudiaethau a'ch cyfrifoldebau gofalu?

Os ydych chi'n fyfyriwr PDC sy'n gofalu am rywun, efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n anodd cael yr amser i ddod o hyd i brofiad gwaith ochr yn ochr â'ch astudiaethau. Os oes gennych gyfrifoldebau gofalu, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ein rhaglen GO Wales, sy'n cefnogi myfyrwyr i gael profiad gwaith i roi hwb i'ch CV.

Bydd ein tîm cyfeillgar o gynghorwyr GO Wales yn:

  • Dod o hyd i brofiad gwaith perthnasol, hyblyg sydd wedi'i deilwra i'ch anghenion ac sy'n cyd-fynd â'ch ymrwymiadau.
  • Cwrdd â'r cyflogwr gyda chi i drafod y cyfle profiad gwaith.
  • Cefnogi datblygiad CV lefel graddedigion.
  • Cynghori ar y broses recriwtio a helpu gyda cheisiadau, cyfweliadau ac ati.

Cysylltwch â'r tîm i weld sut y gallwn eich cefnogi, hyd yn oed os nad ydych chi'n meddwl bod gennych gyfrifoldebau gofalu. Trefnwch apwyntiad yma.

GO-Wales-banner.jpg

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd