Astudiaeth ôl-raddedig

Mae gennym Dîm Cefnogi Gyrfaoedd Graddedigion ymroddedig sydd wrth law i'ch helpu i ddilyn eich uchelgeisiau gyrfaol pan fyddwch ein hangen.

Mae nifer o resymau pam y gallech chi benderfynu parhau â'ch astudiaethau.  Efallai y bydd ei angen ar gyfer eich proffesiwn dewisedig neu efallai mai dim ond oherwydd bod gennych gariad at eich pwnc. Edrychwch ar broffiliau swyddi Prospects* i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

 • Bydd llawer o fyfyrwyr yn dewis cael benthyciad ôl-raddedig i dalu am eu hastudiaethau/costau byw. 
 • Mae gwybodaeth am y system yng Nghymru ar gael yma*.  Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy Prospects*.
 • Mae gwybodaeth ar gyfer benthyciadau ôl-raddedig yn Lloegr ar gael yma*  gael yma*.  Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy Prospects*.
 • Dylech edrych ar y meini prawf cymhwysedd yn ofalus.  Fel arfer, caiff ei bennu gan eich man preswylio parhaol. 
 • Rydych hefyd yn debygol o weld y bydd sefydliadau yn cynnig cymhelliannau/bwrsariaethau i astudio gyda nhw.  Dylech edrych ar wefannau penodol prifysgolion i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

Mae saith cyngor ymchwil y Llywodraeth yn ffynhonnell ariannol pwysig ar gyfer astudiaethau Meistr a PhD yn y DU sy'n seiliedig ar ymchwil -

 1. Council Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC)*
 2. Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC)*
 3. Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)*
 4. Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol  (ESRC)*
 5. Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC)*
 6. Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol(NERC)*
 7. Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) *

 • Target Jobs - astudio tu allan i'r DU* – trosolwg o systemau addysg uwch rhyngwladol, cyrsiau y gallwch eu hastudio, sut i wneud cais am gyrsiau ôl-raddedig dramor, ffioedd ac ysgoloriaethau, rhaglenni cyfnewid, a fydd y cymwysterau'n cael eu cydnabod yn y DU, a gofynion fisa.
 • Astudio dramor Prospects* – popeth y mae angen i chi ei wybod am fisâu myfyrwyr, ffioedd cyrsiau, cyfnewid astudiaethau a mwy. 

P'un a ydych yn gwneud cais am swyddi yn y byd academaidd neu'r tu allan iddo, byddwch wedi datblygu ystod o sgiliau a galluoedd drwy eich ymchwil, y bydd llawer o gyflogwyr yn ei chael yn atyniadol.  Bydd yr adnoddau canlynol yn eich helpu i ddefnyddio eich PhD yn y farchnad swyddi.  Maent yn cwmpasu cynllunio gyrfa, datblygiad proffesiynol a chwilio am swyddi. 

 • Porth ymchwilwyr Vitae* – safle arbenigol sy'n ymroddedig i ymchwilwyr proffesiynol a datblygu gyrfa.
 • vitae.ac.uk* –gyrfaoedd ymchwilwyr – yn cynnwys cyrchfannau a llwybrau gyrfa graddedigion PhD, cyngor i'r rhai sy'n dilyn gyrfa academaidd, gyrfaoedd y tu allan i'r byd academaidd a gwneud cais am swyddi academaidd.
 • Jobs.ac.uk* – cynllunio gyrfa ar gyfer e-lyfr PhD. 
 • Prospects – Eich PhD Beth Nesaf?*  –canllaw cynllunio gyrfa a chwilio am waith hanfodol i'r rhai sy'n cychwyn ar, neu sy'n meddu ar gymhwyster PhD.  Mae'r cyswllt hwn yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd datblygiad proffesiynol, cynghorau ymchwil a gwefannau chwilio am swyddi.
 • FindAPHd* – unig safle gwe PhD benodol yn Ewrop.  Gydag ysgoloriaethau PhD wedi'u hariannu a chyfleoedd i fyfyrwyr hunan-ariannu astudio yn rhai o brifysgolion ymchwil gorau'r byd.
 • FindAPhD.com – yn cynnig ysgoloriaeth PhD £5,000 flynyddol ynghyd â nifer o ddyfarniadau llai mewn unrhyw bwnc.
 • Discover Business Online Guide to MBA and Graduate Programs* – bwriad y canllaw hwn yw helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau mwy hyddysg wrth ddewis rhaglen i raddedigion.

Adnoddau 

Datganiadau personol ar gyfer ceisiadau ôl-raddedig* -  sut i ysgrifennu datganiad personol effeithiol, penodol a manwl.

A yw gradd Meistr yn iawn i chi?* Adnodd MyCareer


Nodwch - Cynnwys Allanol 
 
Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.