Newyddlen Gyrfaoedd PDC #4

Newyddien Gyrfaoedd PDC

Gyrfaoed Hafan    |    Cyfleoedd    |     Digwddiadau     |   Apwyntiadau     |     Ymholiadau


Blwyddyn Newydd Dda!

Wrth i’r Flwyddyn Newydd agosáu, roedd y tîm gyrfaoedd eisiau diolch i chi am eich ymgysylltiad â’r gwasanaeth eleni, ac rydym yn gobeithio y cewch chi seibiant gwych!

Welwn ni chi ym mis Ionawr …

darllen mwy...

HNY2023


Mae recriwtio nawr ar agor ar gyfer Prosiect Gwirfoddoli'r Heddlu yng Nghaerdydd a'r Fro

Ydych chi'n rhywun sy'n cofleidio newid yn hawdd?  Neu efallai eich bod chi'n ei chael hi'n eithaf anodd delio â phethau y tu allan i'ch parth cysur? Yn union fel unrhyw nodwedd bersonoliaeth arall, mae rhai ohonon ni'n fwy naturiol addasadwy a hyblyg nag eraill. Ar yr un pryd, mae addasu yn sgil y gallwch chi ei dysgu eich hun.

darllen mwy  ...

SVC_WNewsletter5


📣 Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad Gweminar Prentisiaethau’r BBC 20 Rhagfyr 18:00 - 19:00 

Digwyddiad Kickstart your career with Change 100*  Online 20 Rhagfyr 15:00 - 16:00

Digwyddiad Cyflogwr Pop-Up - Royal Air Force Campws Trefforest 10 Ionawr 2023 11:00 - 15:00 

Cyfle Rhaglen i Raddedigion Heddlu De Cymru  cau 8 Ionawr 2023

Cyfle National Graduate Trainee* cau 4 Ionawr 2023

Cyfle  Sports, Creative Arts & Adventure Leaders - Summer Camp for Kids* cau 27 Chwefror 2023

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion

Edrychwch ar y rhain

Cynllun Mentora Gyrfa PDC

GoinGlobal*

MyCareer*


Angen help?  CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn

Help 24 awr:  Elevator Pitch* ▶️ CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld.  Gyrfaoedd PDC
*Yn Saesneg yn unig

#Careers #Unilife