Newyddlen Gyrfaoedd PDC #3

Newyddien Gyrfaoedd PDC

Gyrfaoed Hafan    |    Cyfleoedd    |     Digwddiadau     |   Apwyntiadau     |     Ymholiadau


Ysbrydoli Eich Dyfodol

Digwyddiad yn canolbwyntio ar deithiau gyrfa a phrofiadau yn y gweithle unigolion Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Mae’r Adran Troseddeg yn cynnal digwyddiad i archwilio profiadau gyrfa a gweithle pedwar o bobl ryfeddol

Copy of CareerConnect Banner


Interniaethau Change 100

Mae Change 100 yn cynnig lleoliadau gwaith haf taledig, datblygiad proffesiynol a mentora. Ei nod yw cael gwared ar y rhwystrau a brofir gan bobl anabl yn y gweithle, gan weithio mewn partneriaeth â chyflogwyr blaenllaw yn y DU.

change-100-logo.png


Byddwch yn Fentor Iaith & Diwylliant ar gyfer 2022-2023!

Ydych chi’n dwlu ar bob peth sy’n ymwneud â ieithoedd a diwylliant?! Os felly, dewch i ymuno â ni! Rydyn ni’n cynnig cyfle arbennig i chi chwarae rhan weithredol yn y gymuned ieithoedd yma yng Nghymru trwy fentora dysgwyr 12-14 oed mewn ysgolion uwchradd lleol.

MFLMentoringW


📣 Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad Cyflogwr Pop-Up - South Wales Police, Campws Trefforest 21 Tachwedd 11:00-15:00

Digwyddiad Sut i ddod o hyd i'ch mentor delfrydol gyda chynllun Mentora PDC, Ar-lein.  23 Tachwedd 13:00 - 13:00

Digwyddiad Newport Jobs Fair, Rodney Parade 30 Tachwedd 10:00- 13:00

Cyfle Rhaglen Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru

Cyfle Baseball & Softball Voluntary Placement Opportunity, RBI Wales*

Cyfle Casual Sales Representative*


Angen help?  CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn

Help 24 awr:  Elevator Pitch* ▶️ CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld.  Gyrfaoedd PDC
*Yn Saesneg yn unig

#Careers #Unilife