Interniaethau Change 100

change-100-logo.png

Yn chwilio am fyfyrwyr dawnus ag anableddau a chyflyrau hirdymor. Os dyna chi, ymunwch â Change 100 a datgloi eich potensial.

Mae Change 100 yn cynnig lleoliadau gwaith haf taledig, datblygiad proffesiynol a mentora. Ei nod yw cael gwared ar y rhwystrau a brofir gan bobl anabl yn y gweithle, gan weithio mewn partneriaeth â chyflogwyr blaenllaw yn y DU.

Math o swydd: Lleoliadau haf - amser llawn, rhan-amser ac oriau achlysurol

  • Cyflog: Cyflog Byw Cyfradd Sylfaenol neu uwch
  • Gweminar gwybodaeth: Dydd Mercher 23 Tachwedd - 3pm
  • Dyddiad Cau: 5 Ionawr 2023 

Mae ceisiadau nawr ar agor!

Cliciwch ar y ddolen ymgeiswyr uchod i ddarganfod mwy ac i archebu'r gweminar gwybodaeth.

Os oes angen help arnoch gyda'r cais a deall y broses recriwtio, cysylltwch ag aelod o'r tîm gyrfaoedd. E-bost: [email protected]

#Careers