Hanner cant o brif gyflogwyr wedi’u cadarnhau i fynychu Ffair Gyrfaoedd 2022 wyneb yn wyneb

Careers Fair 2022 (4) (1)

Mae digwyddiad gyrfaoedd mwyaf a gorau PDC yn ôl fis Tachwedd eleni, gyda nifer o gyflogwyr gwych yn awyddus i gwrdd â myfyrwyr a graddedigion PDC!

Mae'r wefan ar gyfer Ffair Gyrfaoedd 2022 bellach yn fyw gyda manylion y prif recriwtwyr graddedigion sydd wedi cadarnhau eu bod yn mynychu. Cynhelir y digwyddiad ar Gampws Trefforest yn y Canolfan Gynadledda ddydd Iau 10fed Tachwedd.

 "Yn ogystal â'n noddwyr digwyddiadau - Venture Graduate, Kingspan Group, Alert Logic, Archwilio Cymru, Lidl, Dŵr Cymru a PCI Phama Services, mae gennym ystod wych o recriwtwyr graddedig blaenllaw wedi’u cadarnhau ar gyfer y digwyddiad." meddai Matthew Evans, Rheolwr Tîm Gyrfaoedd.

 "Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf sy'n chwilio am swyddi graddedigion, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn sydd â diddordeb mewn lleoliadau a chyfleoedd profiad gwaith eraill."

"Byddwn i'n cynghori myfyrwyr i gael y gorau o'r digwyddiad dylent ymweld â gwefan y Ffair i adnabod y cyflogwyr maen nhw eisiau siarad â nhw ar y diwrnod, gwybod beth maen nhw'n ei wneud a'r cyfleoedd sydd ganddyn nhw.

Bydd y Ffair yn brysur a byddwch am wneud yn siŵr eich bod yn cael digon o amser i siarad â'r holl gyflogwyr yr ydych am eu cyfarfod."

"Nodwch y dyddiad hwn yn eich dyddiadur nawr neu archebwchymlaen llaw ar CareersConnect ac fe anfonwn neges atgoffa atoch."

"Rydym yn ceisio lleihau effaith amgylcheddol ein digwyddiadau a byddwn yn lleihau ein hargraffu copi caled drwy wneud rhaglen electronig ar gael ar wefan y digwyddiad, byddwn hefyd yn ceisio lleihau'r swm o blastig untro yn y digwyddiad ac rydym yn annog cyflogwyr i rannu ceir neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo modd.

Bydd y Ffair ar agor rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Iau 10fed Tachwedd ac mae manylion llawn am y digwyddiad, yr arddangoswyr, a'u cyfleoedd ar gael ar wefan y digwyddiad.

Awr Dawel - 14:00-15:00 - Gwahoddir myfyrwyr ag anableddau (gan gynnwys ASC) a materion iechyd meddwl (gan gynnwys pryder) i fanteisio ar yr “Hanner Awr Dawel” lle gallant gwrdd â chyflogwyr mewn awyrgylch tawelach a mwy hamddenol.

Cofrestrwch eich diddordeb i fynychu'r Ffair

Derbyniwch y newyddion, gwybodaeth a diweddariadau diweddaraf ar unrhyw ychwanegiadau munud olaf i’r Ffair.

(Nid yw'n ofynnol cofrestru o flaen llaw, gallwch archebu lle ar y diwrnod.)

Cofrestrwch eich diddordeb yma

Noddwyr y Digwyddiad

CF2022 Sponsors V5

#featured #Gyfaoedd #unilife_cymareg #unilife-cymraeg