Enillwyr Gwanwyn 2022 Den Syniadau Disglair! 💡🌿

Student Enterprise Autumn Comms Welsh.png

Yn dod allan o’r den yn fuddugol, mae Menter PDC yn falch o ddathlu enillwyr Den Syniadau Disglair (BID) Mawrth 2022!

Cynhelir Den Syniadau Disglair (BID) unwaith y tymor ym mis Tachwedd, mis Mawrth a mis Gorffennaf. Mae'n gyfle i fyfyrwyr a graddedigion gynnig am hyd at £1,000 i roi hwb i fusnes cyfnod cynnar neu syniad llawrydd. Gall cyfranogwyr gynnig am hyfforddiant, offer, deunyddiau o'r cyllid.

Eleni, mae Menter PDC wedi dyfarnu cyfanswm o £4,338 i’n henillwyr gwych. Rydym wedi siarad â phum enillydd BID i ddarganfod sut y bydd y cyllid yn helpu eu busnes/syniad llawrydd i dyfu a datblygu.

Tegan Foley.jpgTegan Foley Logo.png

Mae Tegan yn rhedeg Tegan Foley Photography, gan gynnig sesiynau tynnu lluniau a golygu lluniau i'w chleientiaid. Gyda'r cyllid mae hi'n prynu fflash ar gyfer ei chamera, meddalwedd golygu a marchnata.

"Rwy'n ddiolchgar iawn am adborth y beirniaid a Menter PDC, gan fy mod bellach yn gwybod beth sydd angen i mi ganolbwyntio arno i helpu fy musnes i dyfu, sef yr ochr fusnes fwy. Mae gennyf hefyd gymorth proffesiynol nad oedd gennyf o'r blaen, ac rydw i'n wirioneddol ddiolchgar am hynny."


Ellyw.jpg

I Ellyw, bydd y cyllid o £300 yn gwneud gwahaniaeth enfawr iddi, gan ei galluogi i brynu meddalwedd, gan ganiatáu iddi gynnig gwasanaeth newydd i gleientiaid a gwell marchnata.

"Mae Ellyw Jones Design yn cynnig dylunio mewnol, brandio/logo a dylunio cyfryngau cymdeithasol. Bydd y cyllid yn fy ngalluogi i dyfu fel busnes, cynnig pethau newydd a chael fy marchnata'n fwy proffesiynol. Mae Den Syniadau Disglair yn gyfle gwych i bawb gan y gall ychydig o gymorth ariannol fynd yn bell i'ch busnes."


Lewis John.png

Mae Lewis yn cynnig gwasanaethau gôlgeidwad proffesiynol o dan ei fusnes Intelligent Keeping. Dyfarnwyd £500 iddo ar gyfer dylunio logo, yswiriant a chymorth cyfreithiol.

"Bydd y cyllid yn talu am y costau cychwynnol sydd eu hangen i mi allu masnachu’n broffesiynol."


Jose.jpgJose.png

Ar gyfer ei stiwdio gwneud cynnwys a’i gwmni cynhyrchu annibynnol pigeontalkcomedy, ceisiodd Jose arian i gynyddu gwerth cynhyrchu ei gynyrchiadau/cynhyrchion.

"Rwy'n werthfawrogol iawn o'r adborth a chael yr arian. Byddaf hefyd yn cymryd y cymorth cyflwyno syniad a'r adborth ar gyfer meysydd busnes yn y dyfodol."


Lucy Cummings.pngLucy Cummings.jpg

Mae Lucy yn creu darluniau; cynhyrchion wedi'u crefftio â llaw yn seiliedig ar themâu amgen fel celf tatŵ trwy ei busnes bach Red Vessel Designs

Mae hi wedi datblygu amrywiaeth o gynhyrchion gan gynnwys anrhegion, ategolion ac addurniadau cartref y mae'n eu gwerthu ar-lein trwy ei gwefan, mewn marchnadoedd ac mewn siop anrhegion leol. Dyfarnwyd £600 i Lucy ar gyfer gwasg gwres, er mwyn gallu cyflwyno ystod o ddillad newydd sbon yn ogystal ag ehangu ar ei hystod o ategolion presennol.

"Hoffwn ddiolch i'r tîm Menter Myfyrwyr am ei gefnogaeth barhaus - rhoddodd yr wythnos academi gweithwyr llawrydd y cymerais ran ynddi yr hyder i mi ddechrau fy musnes ac roedd y siaradwyr yn addysgiadol ac yn ysbrydoledig. Hoffwn hefyd ddiolch i'r panel beirniadu am ddyfarnu cyllid i mi a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar fy musnes."


Bydd y Den Syniadau Disglair nesaf yn agor ar gyfer ceisiadau ganol mis Mehefin.

Mae hyd at £1,000 ar gael i fyfyrwyr a graddedigion presennol Prifysgol De Cymru. Cofrestrwch eich diddordeb isod i gael gwybod y dyddiadau diweddaraf.

Enterprise Form - Register Now (2).png


Cofiwch edrych ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau un i un, mwy o gyllid, adnoddau a llawer mwy!

Student Enterprise Button.png

Llongyfarchiadau,

Tîm #MenterMyfyrwyr  😎#Mentermyfyrwyr #unilife_cymraeg #Gyrfaoedd