Dechreuwch eich Gyrfa GIG @ AaGIC Interniaethau Haf

HEIW Logo.jpg

Dechreuwch eich Gyrfa GIG @ AaGIC

Yn agored i myfyrwyr a graddedigion diweddar o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd

Cliciwch yma i weld yr holl gyfleoedd sydd ar gael a sut y gallwch wneud cais.

Croeso i bob math o radd! 

Ydych chi'n barod i wneud eich marc ar y sector Gofal Iechyd?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru?

Rydym wedi cynllunio rhaglen o interniaethau'r haf a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn GIG Cymru. 

Yn AaGIC, mae gennym rôl flaenllaw yn y gwaith o addysgu, hyfforddi, datblygu a llunio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru ac rydym yn chwilio am bobl arloesol, creadigol ac amrywiol i ymuno â ni fel rhan o'n Rhaglen Interniaeth Haf AaGIC. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn mwynhau rhaglen interniaeth 6-8 wythnos gadarn a deniadol a fydd yn caniatáu i'w chyfranogwyr ymgolli mewn adran ac ymuno â llwybr talent posibl i yrfa o fewn GIG Cymru. 

I weld beth oedd gan ein graddedigion blaenorol i'w ddweud edrychwch ar y fideo byr hwn 

-----------

Dechreuwch eich Gyrfa GIG @ AaGIC 2 x Interniaeth Haf ac 1 x Blwyddyn (Digidol a TG)

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022, 12:00-13:00

Cofrestrwch yma 

Ymunwch â ni am drafodaeth ryngweithiol i glywed sut y gallwch wneud cais a dysgu am y cyfleoedd interniaeth isod:

Datblygu Digidol (6-8 wythnos): Profi defnyddioldeb ac ailgynllunio gwefan AaGIC

Gweithio ar ein gwefan AaGIC a chynnal profion defnyddioldeb ac ymchwil i'n tudalen hafan a meysydd lefel uchaf eraill. Byddwch yn dod â gweledigaeth o'r newydd i'n cynllun a'n strwythur presennol ac yn awgrymu ffordd ddeinamig fodern o arddangos ein tudalennau a'n negeseuon i'n defnyddwyr. 

Datblygu Digidol (12 mis) Cylch Bywyd Rhaglenni Meddalwedd

Gweithio'n agos gydag un neu fwy o ddatblygwyr allweddol yn ein tîm digidol i gwmpasu, ymchwilio ac adeiladu gofynion meddalwedd newydd ar gyfer AaGIC. Byddent yn rhan allweddol o'r cylch bywyd datblygu o gasglu gwybodaeth cychwynnol, drwy ymchwil a chwmpasu i adeiladu, profi a chyflwyno'r cais. 

Gweithrediadau TG (6-8 wythnos)

Cyfle i gael cipolwg ar ddefnyddio sgiliau dadansoddi prosesau a busnes i ddiffinio, gwella ac awtomeiddio llifoedd gwaith busnes gan ddefnyddio Platfform Microsoft Power (Power Automate, Power Apps a Power BI) yn gweithio'n bennaf gyda'r Tîm TG i arddangos galluoedd yr offer hyn, yna gweithio gyda hyrwyddwyr busnes i rannu arfer gorau a datblygu hyfforddiant a chanllawiau,  nodi a blaenoriaethu cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer awtomeiddio pellach. 

Dechreuwch eich Gyrfa GIG @ AaGIC Interniaeth Haf

Dydd Mercher, 16 Mawrth 2022, 12:00-13:00

Cofrestrwch yma 

Ymunwch â ni am drafodaeth ryngweithiol i glywed sut y gallwch wneud cais a dysgu am y cyfleoedd interniaeth isod:

  • Deintyddol
  • Uned Ansawdd
  • Optometreg
  • Proffesiynau Perthynol i Iechyd
  • Addysg Aml-broffesiynol a Hyfforddiant ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Dechreuwch eich Gyrfa GIG @ AaGIC Interniaeth Haf

Dydd Iau 17 Mawrth 2022, 12:00-13:00

Cofrestrwch yma 

Ymunwch â ni am drafodaeth ryngweithiol i glywed sut y gallwch wneud cais a dysgu am y cyfleoedd interniaeth isod:

  • Strategaeth a Chynllunio'r Gweithlu
  • Pobl (AD)
  • Cynllunio a Pherfformiad
  • Gwasanaethau Cymraeg


#unilfe_cymraeg #Gyrfaoedd