Dathlu ein Hentrepreneuriaid Graddedig - Natacha Pope ✨

coconutacha trade show

Ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, rydym yn dathlu entrepreneuriaid graddedig PDC sy’n agos ac yn bell. Dyma Natacha Pope, Cyfarwyddwr CoconuTacha - siop nwyddau a rhoddion llachar, sy’n codi’ch calon

Graddiodd Tacha o Brifysgol De Cymru yn 2015 gyda gradd mewn Cyfathrebu Graffig ac mae wedi bod yn gweithio yn y diwydiant dylunio ers hynny.

Tra’n astudio yn PDC, derbyniodd help a chyngor gan Menter PDC tra’n astudio, a roddodd gipolwg iddi ar ddechrau busnes o’r newydd.

IMG_3031self care box 1

Dechreuodd Tacha CoconuTacha ar Etsy tra'n astudio i ariannu ei haddysg a hefyd fel hobi yn ei hamser hamdden. Er mai dim ond busnes ar yr ochr ydoedd bryd hynny, dewisodd ei wthio ymhellach ar ôl graddio gan ei bod yn mwynhau creu pethau oedd yn gwneud i bobl wenu.

"Gadawais fy swydd dylunio llawnamser yn 2017 i redeg CoconuTacha yn llawn amser ac nid wyf erioed wedi edrych yn ôl."

Heddiw, mae gan Tacha ei chynhyrchion wedi'u stocio mewn siopau lluosog ar draws y DU, ac mae ganddi amrywiaeth gynyddol o ddeunydd ysgrifennu, ategolion a dillad.

Dewch o hyd i Coconutacha ar YoutubeInstagram a Facebook.Ymunwch â chymuned #GEW2022 i ddathlu entrepreneuriaeth a dysgu sut i ddechrau, cyflwyno a sicrhau cyllid i brofi, dechrau, tyfu a chreu eich syniadau.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am sesiynau un-i-un, mwy o gyllid, adnoddau a llawer mwy!

Register Now (W)

Cofion

Tîm #MenterPDC 😎

Fel bob amser, byddwn yma trwy gydol y flwyddyn i'ch cefnogi gyda chyngor ac ymholiadau.

Anfonwch e-bost atom yn [email protected] a dilynwch @EnterpriseUSW ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf.

Facebook    Twitter    Email.png

#Mentermyfyrwyr #Gyrfaoedd