Dathlu ein Hentrepreneuriaid Graddedig - Karina and Maciek! 🍹

image

Ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, rydym yn dathlu entrepreneuriaid graddedig PDC sy’n agos ac yn bell. I Karina Sudenyte a Maciek Kacprzyk, maen nhw newydd ddathlu 4edd flwyddyn eu busnes newydd Flawsome!, sy'n arbed ffrwythau rhyfedd eu siâp ac yn eu troi'n suddion.

image (1)


Sefydlwyd Flawsome! yn 2018 gan Karina, myfyriwr graddedig BSc Rheoli Adnoddau Dynol; a Maciek, myfyriwr graddedig LLM Y Gyfraith ar ôl iddynt weld bwlch yn y farchnad ar gyfer cynhyrchion iachach, mwy blasus a fyddai’n helpu i arbed gwastraff bwyd.

Aeth Karina a Maciek ar daith i fferm leol a darganfod, yn syfrdanol, bod 3.7 triliwn o afalau yn cael eu gwastraffu yn fyd-eang oherwydd safonau esthetig neu aneffeithlonrwydd cadwyn gyflenwi. Rhoddodd hyn syniad iddynt ddechrau prynu ffrwythau dros ben a rhyfedd eu siâp wedi’u gorgynhyrchu gan ffermwyr o fewn 30km i’w gofod cynhyrchu, a’i drawsnewid yn sudd wedi’i wasgu’n oer heb unrhyw siwgr ychwanegol.


Ers 2018, maen nhw wedi bod yn dod â phobl at ei gilydd ac yn annog newid cadarnhaol - nawr yn arbed dros 3 miliwn o ffrwythau! Mae pob potel a chan Flawsome! yn cynnwys o leiaf 2 ffrwyth a arbedwyd rhag cael eu taflu.

Bellach yn Gorfforaeth Ardystiedig B, nod Flawsome! yw arbed 20,000 tunnell o ffrwythau a llysiau dros ben, rhyfedd eu siâp mewn 5 mlynedd, a rhoi 1,000,000 o ddiodydd i elusennau yn y DU i helpu plant, teuluoedd, ac eraill sy'n wynebu newyn.

Unilife Banner

“Fe wnaeth Prifysgol De Cymru ein helpu i gefnogi cyflenwi ein cynnyrch i’r brifysgol ac agor llwybrau gwahanol i ni dderbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.”

Mae Flawsome yn darparu cyflenwadau i siopau mawr fel Morrisons, Sainsbury's, WH Smith, a mwy. Mae Prifysgol De Cymru hefyd yn cadw eu cynnyrch mewn mannau gwerthu bwyd o amgylch pob campws. Edrychwch ar eu gwefan a dilynwch nhw ar FacebookTwitterInstagramYouTube, a LinkedIn.Ymunwch â chymuned #GEW2022 i ddathlu entrepreneuriaeth a dysgu sut i ddechrau, cyflwyno a sicrhau cyllid i brofi, dechrau, tyfu a chreu eich syniadau.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am sesiynau un-i-un, mwy o gyllid, adnoddau a llawer mwy!

Register Now (W)

Cofion

Tîm #MenterPDC 😎

Fel bob amser, byddwn yma trwy gydol y flwyddyn i'ch cefnogi gyda chyngor ac ymholiadau.

Anfonwch e-bost atom yn [email protected] a dilynwch @EnterpriseUSW ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf.

Facebook    Twitter    Email.png

#Mentermyfyrwyr #Gyrfaoedd