Dathlu ein Hentrepreneuriaid Graddedig - Huw Williams ☕

277299306_481098943714577_5894861554273028417_n

Ar gyfer Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, rydym yn dathlu entrepreneuriaid graddedig PDC sy’n agos ac yn bell. Sefydlodd Huw Williams Big Dog Coffee gyda’i chwaer, Hannah, ac maen nhw’n rhostwyr coffi annibynnol wedi’u lleoli yng Nglynebwy, De Cymru.

280300747_509947357496402_947887862558935357_n

Graddiodd Huw gydag MBA o Brifysgol De Cymru. Ynghyd â'i chwaer Hannah, a'r bos, Labrador du, Clyde, nhw yw sylfaenwyr, rhostwyr, a phopeth yn y canol, Big Dog Coffee.

Cenhadaeth Big Dog Coffee yw gwarchod yr amgylchedd, darparu datblygiad economaidd cynaliadwy a lleihau ôl troed carbon y blaned. Mae eu gwaith yn mynd y tu hwnt i berffeithrwydd y baned o goffi - nod Huw yw gwneud Big Dog Coffee y Gorfforaeth-B gyntaf ym Mlaenau Gwent, gan fuddsoddi'n sylweddol yn agweddau cymdeithasol ac amgylcheddol y gymuned.


273833085_454168969740908_7359988600673125924_n

Mae eu lleoliad crasu coffi ar safle hanesyddol gwaith dur Glyn Ebwy, wedi'i adeiladu ar athroniaeth yn seiliedig ar gynhyrchwyr. Mae Huw a Hannah yn ymrwymo i gydnabod a chyfathrebu’n barhaus hanes y ffermwr, taith eu ffa, a phwrpas y cynhyrchydd i gymunedau. Mae hyn hefyd yn rhoi cipolwg cyflawn iddynt ddeall sut y dylid gofalu am eu coffi arbenigol yn ystod y broses rostio.


Mae crasu coffi yn grefft edmygus, efallai y bydd gwaith caled ffermwr yn cael ei ddadwneud yn gyflym os caiff y broses crasu ei gweithredu heb ofal a chywirdeb. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth a gwelliant parhaus i sicrhau bod ansawdd ein coffi yn rhagori. "

Edrychwch ar wefanFacebookTwitter, ac Instagram, Big Dog Coffee, a chefnogwch yr hyn maen nhw’n ei wneud!

Untitled


Ymunwch â chymuned #GEW2022 i ddathlu entrepreneuriaeth a dysgu sut i ddechrau, cyflwyno a sicrhau cyllid i brofi, dechrau, tyfu a chreu eich syniadau.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am sesiynau un-i-un, mwy o gyllid, adnoddau a llawer mwy!

Register Now (W)

Cofion

Tîm #MenterPDC 😎

Fel bob amser, byddwn yma trwy gydol y flwyddyn i'ch cefnogi gyda chyngor ac ymholiadau.

Anfonwch e-bost atom yn [email protected] a dilynwch @EnterpriseUSW ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf.

Facebook    Twitter    Email.png

#Mentermyfyrwyr #Gyrfaoedd