Cyllid, Digwyddiadau a mwy - Edrychwch ar ein Calendr Digwyddiadau Menter 2022/23!

Wjoin

Mae hi’n ddechrau'r tymor, ac mae gennym ni fwy o gylliddigwyddiadau a chyfleoedd! 🤩

Os ydych chi'n laswyr eleni, croeso i deulu PDC; ac os ydych chi'n fyfyriwr PDC sy'n dychwelyd, croeso’n ôl!

Ni yw Menter PDC, yn eich helpu i gychwyn eich teithiau busnes/llawrydd - neu os ydych chi eisoes yn rhedeg busnes ar yr ochr, gallwn eich helpu gyda chyllid, cymorth, digwyddiadau, rhwydweithio a mwy!

Dyma gipolwg ar yr hyn sy'n digwydd yn ystod y flwyddyn academaidd hon 👀


💡 Den Syniadau Disglair: Mae cyllid Den Syniadau Disglair ar gael i fyfyrwyr presennol a graddedigion Prifysgol De Cymru hyd at 3 blynedd, am gyfle i gynnig hyd at £1,000 i roi hwb i'ch syniad disglair neu fusnes presennol. Cynhelir y Den Syniadau Disglair ym mis Tachwedd, mis Mawrth a mis Gorffennaf bob blwyddyn.

🤝🏽 Creu a Chydweithio: Digwyddiad rhwydweithio sy’n dod â myfyrwyr a graddedigion o amrywiaeth o gyrsiau o fewn y diwydiannau creadigol, a gweithwyr creadigol proffesiynol ynghyd.

💪 Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd: Cyfres wedi’i hariannu’n llawn o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau a ddarperir gan Brifysgol De Cymru mewn partneriaeth â NatWest Cymru, gyda sesiynau cychwyn busnes dan arweiniad arbenigwyr, gweithdai ar-alw dan arweiniad arbenigwyr, modelau rôl ysbrydoledig a chymuned trwy rwydweithio.

Llwybr Carlam Llawryddion: Bŵtcamp hanner diwrnod llawn cyffro i'ch paratoi ar gyfer gweithio’n llawrydd (neu'n barod i gychwyn eich busnes). Mae'r ddau ddiwrnod yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau hanfodol, a byddwch hefyd yn cael cyfle i gyflwyno'ch syniad menter a sicrhau hyd at £1000.

👩‍🏫 Dosbarth Meistr Llawryddion a Chychwyn Busnes: Cyfres diwrnod llawn o Ddosbarthiadau Meistr i roi'r hanfodion i chi fel gweithiwr Llawrydd neu lansio'ch busnes eich hun! Sesiynau rhyngweithiol a ddarperir gan arbenigwyr.

🙌 Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang: Bydd Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn dathlu 14 mlynedd o helpu miliynau o bobl i ryddhau eu syniadau i gychwyn a graddio busnesau newydd. Gyda 180 o wledydd yn cymryd rhan mae'n cael ei gydnabod fel y dathliad byd-eang entrepreneuriaeth mwyaf.

🚀 Cyflymydd Llawryddion a Chychwyn Busnes LANSIO: Gall y cyflymydd hwn eich helpu i ganolbwyntio ar eich syniad busnes gyda chyllid a mentoriaeth menter. Datglowch gyllid cychwynnol o hyd at £5,000 a hyfforddiant busnes arbenigol i roi’ch syniad ar waith. Gwiriwch beth mae Carfan 2 wedi bod yn ei wneud ac ymunwch â Carfan 3 nawr.

🌐 Sesiynau Gwybodaeth Fisa Cychwyn Busnes: Mae'r Fisa Cychwyn Busnes yn cynnig 2 flynedd i ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau a thyfu busnes yn y DU. Bydd y sesiwn wybodaeth hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion rhyngwladol PDC ddarganfod mwy am y fisa.

🛍️ Wythnos Cychwyn Busnes: P'un a ydych am ddatblygu syniadau cychwyn busnes, llwyddo fel gweithiwr llawrydd, tyfu eich busnes eich hun neu fenter gymdeithasol, mae gan yr Wythnos Cychwyn Busnes rywbeth ar ddant pawb.

💰 Cronfa  Profi Masnachu: Oes gennych chi syniad MAWR neu fach yr hoffech chi ei archwilio a'i brofi? Mynnwch hyd at £250 ar gyfer eich offer, meddalwedd, marchnata a mwy ar gyfer eich syniadau llawrydd/busnes. Y dyddiad cau ar gyfer eleni yw 17 Hydref 2022.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am sesiynau un-i-un, mwy o gyllid, adnoddau a llawer mwy!

Register Now (W)

Cofion

Tîm #MenterPDC 😎

Fel bob amser, byddwn yma trwy gydol y flwyddyn i'ch cefnogi gyda chyngor ac ymholiadau.

Anfonwch e-bost atom yn [email protected] a dilynwch @MenterPDC ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf.

Facebook    Twitter    Email.png

#Mentermyfyrwyr #Gyrfaoedd