NEWYDD! Hydref 2021 - Digwyddiadau Menter Myfyrwyr

2021 Autumn W.png

🥳Croeso'n ôl i ddechrau’r tymor!🎆

Mae Menter Myfyrwyr, rhan o Gyrfaoedd PDC yma i helpu myfyrwyr a graddedigion i gynllunio, cychwyn a thyfu syniad busnes neu lawrydd! Felly p'un a oes gennych syniad, busnes ar yr ochr neu eisoes â busnes /yn gweithio’n llawrydd - rydym yno i'ch cefnogi bob cam o'r ffordd!


Edrychwch ar y digwyddiadau Hydref rhyfeddol hyn:

 • Ffair Gyrfaoedd Rhithwir Cymru 🎪
  Cyfle i gwrdd â chyflogwyr, cymdeithasau a phrifysgolion blaenllaw ledled Cymru ar y 14eg o Hydref!
  Am wybodaeth bellach: https://careers.southwales.ac.uk/careers-events/careers-fair/
 • Den Syniadau Disglair  💡
  Cyflwynwch sesiwn sylw am hyd at £1000 i gefnogi eich busnes neu syniadau llawrydd neu dwf.
  Ceisiadau nawr ar agor! Dyddiad cau Hydref 22, 5pm: http://bit.ly/USWBID21

 • Dosbarth Meistr Marchnata a Brandio 🎨
  Ar y 3ydd o Dachwedd, ceisiwch gyngor a gwybodaeth arbenigol ar sut i wella eich brandio a'ch marchnata!
  Cofrestrwch trwy Eventbrite - 
 •  https://www.eventbrite.co.uk/e/187567127327

 • Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang  🤩
  8fed - 12fed Tachwedd, ymunwch yn y dathliad, trwy ymuno â'n digwyddiadau a'n cystadlaethau hwyliog fel rhan o fenter fyd-eang i ddathlu a chefnogi Entrepreneuriaeth.
  Cofrestrwch eich diddordeb yma  - https://bit.ly/USWEnterpriseForm 

 • Dosbarth Meistr Llawrydd a Chychwyn Busnes ⏩
  Cyfres o ddosbarthiadau meistr rhyngweithiol i ddechrau gweithio’n llawrydd neu gychwyn eich busnes! Yn ymdrin â’r hanfodion i weithredu a chychwyn ar eich taith. Cynhelir ar y 9fed o Dachwedd.
  Cofrestrwch trwy Eventbrite - https://www.eventbrite.co.uk/e/187554670067

 • Sesiwn Gwybodaeth Fisa Cychwyn Busnes 🌐
  Mae'r Fisa Cychwyn Busnes yn cynnig 2 flynedd i fyfyrwyr rhyngwladol ddechrau a thyfu busnes yn y DU. Darganfyddwch fwy ar y 10fed o Dachwedd.
  Cofrestrwch eich diddordeb yma  - https://bit.ly/USWEnterpriseForm 
 • Cymysgu a Phitsio (Digwyddiad Rhwydweithio Cymru Gyfan) 🗣️
  Cymysgwch a Phitsiwch gyda busnesau lleol, cynghorwyr busnes ac entrepreneuriaid myfyrwyr a graddedigion eraill. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fyfyrwyr a graddedigion o holl brifysgolion Cymru, 11eg o Dachwedd.
  Cofrestrwch eich diddordeb yma - https://bit.ly/USWEnterpriseForm 

 • Creu a Chydweithio/Rhwydweithio Cyfadran 🙌

  Rhwydweithio gyda phobl greadigol ac entrepreneuriaid arloesol! Cyfleoedd ar gyfer profiad, cydweithredu â busnesau cychwynnol a phrosiectau myfyrwyr eraill. Fe’i cynhelir ym mis Rhagfyr, dyddiad i’w gadarnhau.
  Cofrestrwch eich diddordeb yma  - https://bit.ly/USWEnterpriseForm 


Cewch Hydref gwych bawb! Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth am sesiynau un i un, cyllid, adnoddau a llawer mwy!

Student Enterprise Button.png

Pob hwyl,
Tîm #MenterMyfyrwyr 😎


Fel bob amser, byddwn yma trwy gydol yr hydref i'ch cefnogi gyda chyngor ac ymholiadau.

E-bostiwch ni yn [email protected] a dilynwch ni @EnterpriseUSW ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf.

Facebook    Twitter    Email.png

Am arwain neu fod yn rhan o gymuned o fyfyrwyr-entrepreneuriaid/gweithwyr llawrydd/cychwyn busnes? Ymunwch â'r grŵp FB i gael y wybodaeth a'r digwyddiadau diweddaraf!

Facebook.png

I gael cymorth gyrfaoedd cyffredinol neu ystod o weithdai eraill o wiriadau CV a ffug gyfweliadau, edrychwch ar Gyrfaoedd PDC yma:

Wefan Gyrfaoedd.png

Mae'r Startup Stiwdio Sefydlu wedi ailagor yn dilyn cyfyngiadau COVID-19 - os ydych chi'n chwilio am le, cefnogaeth a rhwydweithiau gyda myfyrwyr a graddedigion tebyg ar Gampws Caerdydd neu Gasnewydd e-bostiwch  [email protected] i ddarganfod mwy.

Stiwdio Logo

#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg #Mentermyfyrwyr