Cylchlythyr Gyrfaoedd #27


Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Mae 700+ o gyfleoedd yn ConnectConnect a dyma rai a bostiwyd yr wythnos hon:

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion

GoinGlobalW.png

Swyddi yma, yno, ym mhobman ... 

Darllenwch fwy


5StepsW.png

🌟#step1 cofrestru ar gyfer rhybuddion swydd ar CareersConnect, ein gwefan swyddi gwag

Darllenwch fwy


CareerMagW.png

Inside: How to write a Masters Personal Statement, Turning Lemons into Lemonade, why the challenges we face aren't always a negative! ...

Darllenwch fwy


Digwyddiadau

Wythnos Cychwyn Busness Yr Haf Mehefin 14-18
Digwyddiad 5 diwrnod ar ffurf gŵyl ledled Cymru gyda 4 cam, prif siaradwyr, gweithdai, cystadlaethau a llawer mwy! Yn agored i'r holl raddedigion a myfyrwyr o sefydliadau Addysg Uwch Cymru.

Llwybr Carlam Gorffennaf 1-2 
Bŵt-camp dau ddiwrnod i fyfyrwyr a graddedigion gael Freelancer yn barod (neu'n barod i ddechrau eich busnes).

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg