Oes gennych chi'r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw?

MyCareerSkills

Yn ogystal â'ch gradd, bydd cyflogwyr hefyd yn disgwyl bod gennych y priodoleddau (sgiliau) sydd eu hangen arnynt. 

Bydd y rhain fel rheol yn cynnwys Priodoleddau Graddedigion PDC a sgiliau cyflogadwyedd fel cyfathrebu, rheoli prosiect, gwaith tîm, ymwybyddiaeth fasnachol, arweinyddiaeth, arloesi a llythrennedd digidol (sgiliau TG). 

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ddatblygu'r sgiliau hyn trwy'ch cwrs, gweithgareddau allgyrsiol a'ch profiad gwaith. 

Gall yr adnoddau yn MyCareer hefyd eich helpu chi i ddatblygu'r sgiliau hyn a'r hyder i lwyddo. 

🖱  Sgiliau Gweithle*
*Yn Saesneg yn unig

#Gyrfaoedd