Dosbarth 2020 cyfleoedd cyffrous yn dod yn fuan

USW 2030 SPRINGBOARD unilife CYMRAEG.jpg

Rhaglen Graddedigion Springboard 2030 PDC


Cyn bo hir bydd y Brifysgol yn lansio ei rhaglen graddedigion Springboard 2030 PDC sydd ar eich cyfer chi yn unig, graddedigion Dosbarth 2020 PDC.

Bydd sawl cyfle taledig yn gweithio ar brosiectau ledled y Brifysgol a fydd o fudd gwirioneddol i chi ac a fydd yn gyfle gwych i chi ddefnyddio'ch sgiliau ac ennill rhywfaint o brofiad rhagorol.

Bydd interniaethau am 4 mis (neu gyfwerth os yn rhan-amser) a byddwch hefyd yn elwa o raglen lawn o hyfforddiant a datblygiad, gan gynnwys y Wobr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Byddwch y cyntaf i wybod am y cyfleoedd hyn trwy gofrestru eich diddordeb yma.

Bydd y cais am raglen graddedigion Springboard 2030 PDC trwy CV a llythyr eglurhaol, felly efallai yr hoffech chi hogi eich un chi! 

Mae adnoddau gwych ar y wefan gyrfaoedd i'ch helpu gyda hyn gan gynnwys ein hadnoddau ar CVs a Llythyrau Eglurhaol. Gallech hefyd drefnu apwyntiad gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd neu ddefnyddio'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn ar y we i gael adborth ar eich llythyr eglurhaol a'ch CV.

"Penderfynais ei fod yn edrych fel cyfle gwych i mi fel myfyriwr graddedig marchnata weithio o fewn tîm cyswllt ysgolion a cholegau a marchnata a recriwtio myfyrwyr ... mae hyn wedyn wedi arwain at sicrhau swydd fwy parhaol o fewn y tîm." Laura Davis, BA Marchnata

#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg