Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffasiwn foesegol?Yn Gyrfaoedd PDC, rydym yn poeni am ein planed, ac yn gweithio'n galed i wneud ein harferion yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd. Rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n malio hefyd!


Rydym yn hynod gyffrous i gael Sefydliad SAFE gyda ni yn yr Atrium, ddydd Iau 5ed Rhagfyr, i ddysgu mwy inni am faterion byd-eang a siopa cynaliadwy. Felly, p'un a ydych chi'n dymuno dysgu rhywbeth am hyn, eisiau gwneud rhywfaint o wirfoddoli naill ai mewn ffasiwn gynaliadwy neu addysg materion byd-eang neu ddim ond eisiau pori eu hystod hyfryd o ddillad vintage, wedi'u hailgylchu o'u Ethical Boutique yng Nghaerdydd, mae'r stondin yn bendant werth ymweliad.


Galwch heibio i bori neu sgwrs gyda Sefydliad SAFE ddydd Iau 5ed Rhagfyr, 10: 30yb - 2: 30yp yn yr Atrium

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd