Oes gennych chi'r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw?

MyCareer.png

Yn ogystal â'ch gradd, bydd cyflogwyr hefyd yn disgwyl bod gennych y priodoleddau (sgiliau) sydd eu hangen arnynt. 

Bydd y rhain fel rheol yn cynnwys Priodoleddau Graddedigion PDC a sgiliau cyflogadwyedd fel cyfathrebu, rheoli prosiect, gwaith tîm, ymwybyddiaeth fasnachol, arweinyddiaeth, arloesi a llythrennedd digidol (sgiliau TG). 

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ddatblygu'r sgiliau hyn trwy'ch cwrs, gweithgareddau allgyrsiol a'ch profiad gwaith. 

Gall yr adnoddau yn MyCareer hefyd eich helpu chi i ddatblygu'r sgiliau hyn a'r hyder i lwyddo. 

Sgiliau Gweithle 

bilingual e-mail banner 600.jpg


Cael y GradEdge - gwella'ch cyflogadwyedd gyda'r Wobr GradEdge 

Bydd Grad Edge yn eich galluogi i archwilio, nodi a datblygu'r sgiliau meddal y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Bydd y wobr yn eich helpu i gael mewnwelediad i'ch priodoleddau gradd PDC, taflu rhywfaint o oleuni ar opsiynau ar ôl graddio a'ch cefnogi i arddangos y sgiliau hynny sydd gennych trwy rai teclynnau fel CV checker a chynghorion Cyfweld. Gall cwblhau'r Wobr ddangos i gyflogwyr, eich ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus a gwella'ch sgiliau cyflogadwyedd. 


#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg