Sefwch allan i gyflogwyr trwy ddatblygu'ch brand personol

MyCareer.png

Mae'ch brand personol yn cynnwys eich enw da, y ffordd rydych chi'n cyflwyno’ch hun a'r ffordd y mae eraill yn eich gweld chi. Mae cydnabod sut mae eraill yn eich gweld chi yn sgil gyrfa graidd ac yn fan cychwyn ar gyfer adeiladu brand personol cryf. 

Waeth beth yw eich lefel neu rôl, bydd eich brand personol yn effeithio arnoch chi. Gall yr adnoddau ar-lein yn MyCareer eich helpu i bennu'ch cryfderau, deall canfyddiad a phwysigrwydd cysondeb ar draws eich cyfathrebu llafar, ysgrifenedig, gweledol a digidol. 

Datblygwch eich brand personol NAWR gan ddefnyddio'r offer a'r E-ddysgu isod. 

Adeiladwr Elevator Pitch

Adeiladu Eich Brand Personol   

 

bilingual e-mail banner 600.jpg


Cael y GradEdge - gwella'ch cyflogadwyedd gyda'r Wobr GradEdge 

Bydd Grad Edge yn eich galluogi i archwilio, nodi a datblygu'r sgiliau meddal y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Bydd y wobr yn eich helpu i gael mewnwelediad i'ch priodoleddau gradd PDC, taflu rhywfaint o oleuni ar opsiynau ar ôl graddio a'ch cefnogi i arddangos y sgiliau hynny sydd gennych trwy rai teclynnau fel CV checker a chynghorion Cyfweld. Gall cwblhau'r Wobr ddangos i gyflogwyr, eich ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus a gwella'ch sgiliau cyflogadwyedd. 

Grade Edge E-mail banner.jpg

#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg