Hoffwch chi gael fideo hyrwyddo am ddim ar gyfer eich sefydliad?

_MG_2384 bg.jpg

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae ein myfyrwyr BA Ffilm yn chwilio am sefydliadau sydd ag angen marchnata / codi arian / hyrwyddo. Mae gennych gyfle i gyflwyno'ch syniadau ffilm fel y gall ein myfyrwyr rannu syniadau creadigol a bod yn rhan o frîff creadigol i gyfleu'ch neges yn y modd mwyaf effeithiol ac weledol a phosib.

Broses:

Cliciwch yma i lenwi a chyflwyno'r ffurflen.

Cyflwynwch eich ffurflen erbyn 17:00 dydd Gwener 3 Ionawr 2020

Gwahoddir y rhai sydd ar y rhestr fer i ddod draw i'n diwrnod Cleient Pitch yn yr Atriwm ddydd Mercher 22 Ionawr 2019

Ar ddiwrnod y Cleient Pitch, bydd sefydliadau a myfyrwyr yn trafod y syniadau ffilm. Bydd ffilm lwyddiannus yn cael ei chomisiynu i fwrw ymlaen gyda'r myfyrwyr. Yn anffodus, ni allwn warantu y bydd pob prosiect yn cael ei symud ymlaen i gael ei ffilmio.Bydd y sefydliadau llwyddiannus yn gweithio'n agos gyda'n myfyrwyr a rhaid iddynt fod ar gael am ychydig ddyddiau o ffilmio rhwng 20 Mawrth - 2 Ebrill 2019. Bydd y ffilmiau wedi'u cwblhau erbyn canol mis Ebrill. Os oes gennych gyllideb i'r ffilm gael ei gwneud yn fonws gwych, fel arall mae ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi treuliau taledig.


#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg