Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau- GO Walesyn gallu eich cefnogi!

IDPD.jpg

Dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr 2019, mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau. Ar y diwrnod hwn rydyn ni'n dangos ein hymrwymiad i fyd cynhwysol lle gwireddir hawliau pobl ag anableddau.

Dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr 2019, mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau.  Ar y diwrnod hwn rydyn ni'n dangos ein hymrwymiad i fyd cynhwysol lle gwireddir hawliau pobl ag anableddau.

Nod Strategaeth Cynhwysiant Anabledd y Cenhedloedd Unedig yw ymgorffori hawliau pobl ag anableddau i gymryd rhan gyfartal ag eraill mewn gweithle grymusol, lle cânt eu gwerthfawrogi a’u hurddas a'u hawliau eu parchu (Cenhedloedd Unedig, 2019) 1.

Rydym ni yn GO Wales PDC yn cefnogi chi i ddod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith sy'n caniatáu i chi archwilio eu hamcanion o ran eu sgiliau cyflogadwyedd eich hunain a'u nodau gyrfa yn y dyfodol. Gallwn ni gynorthwyo myfyrwyr i ddod o hyd i gyfleoedd, sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud, ynghyd â darparu cefnogaeth ar gyfer sut a phryd i ddatgelu anabledd.

Yn dilyn eu cyfranogiad, mynegodd myfyrwyr yr ydym wedi gweithio gyda nhw yn PDC, sut nad ydyn nhw bellach yn gweld eu hanabledd fel rhwystr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod sut y gallwn eich cefnogi, cysylltwch ag ni trwy chwblhau y ffurflen gyswllt yma.

GO-Wales-banner.jpg

1) Y Cenhedloedd Unedig (2019) Strategaeth Cynhwysiant Anabledd y Cenhedloedd Unedig. Ar gael yn: https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/ (Cyrchwyd: 21/11/19)

#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg