A fydd eich cais yn sefyll allan o'r dorf?

MyCareer-Applications

Er y bydd rhai cyflogwyr yn hapus gyda CV yn unig, bydd y rhan fwyaf am gael mwy, o leiaf lythyr eglurhaol (neu e-bost) i ategu eich CV, neu fel arfer bydd gofyn i chi lenwi ffurflen gais.

Bydd angen targedu unrhyw lythyrau eglurhaol yr ydych yn eu drafftio i gyd-fynd â'ch CV yn benodol ar gyfer pob rôl. Mae'r un peth yn wir am unrhyw ffurflenni cais y byddwch yn eu llenwi.

Bydd angen i chi ymchwilio'r cyflogwr a'u gofynion ar gyfer y cyfle hwnnw i sicrhau eich bod yn rhoi tystiolaeth dda o sut rydych yn bodloni eu meini prawf.

Peidiwch â chynhyrfu, mae llawer o help gyda hyn ar gael drwy'r adnoddau yn MyCareer, sy'n rhoi technegau ymarferol i chi i'ch helpu i wneud eich llythyr clawr a'ch cais mor bwerus â phosibl.

🖱  Adeiladwr Llythyr Clawr*

🖱 CVs a Cheisiadau*

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd