Rhy brysur gyda'ch cwrs i chwilio am swyddi? Gadewch i CareersConnect wneud hynny i chi!

CareersConnect yw eich system i ymgysylltu â chyflogwyr gan dargedu myfyrwyr PDC. Gallwch chwilio am swyddi graddedig, swyddi rhan-amser, lleoliadau a chyfleoedd eraill yn ogystal ag archebu lle eich hun mewn digwyddiadau cyflogwyr. Y newyddion da yw y bydd yn gwneud y gwaith caled i chi os ydych chi'n dweud wrth CareersConnect yr hyn sydd o ddiddordeb i chi.

Yn llythrennol mae miloedd o gyflogwyr gwych sy'n awyddus i weld myfyrwyr PDC yn gwneud cais am eu cyfleoedd, felly maent yn eu postio ar CareersConnect. Mae cannoedd o'r cyflogwyr hyn yn ymweld â'n campysau i gwrdd â chi wyneb yn wyneb, ac mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu harchebu a'u hyrwyddo ar CareersConnect.

Cyrchu CareersConnect

Fe welwch gysylltiadau i CareersConnect ar draws y wefan Gyrfaoedd neu gallwch fynd yn syth i https://careersconnect.southwales.ac.uk

Dywedwch wrth CareersConnect yr hyn sydd o ddiddordeb i chi

Y tro cyntaf y byddwch yn mewngofnodi i CareersConnect gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi PDC arferol, bydd gofyn i chi osod eich dewisiadau.

Dim ond ychydig eiliadau y bydd hyn yn ei gymryd, ond cymerwch funud neu ddwy i ddweud wrth y system pa gyfleoedd y mae gennych ddiddordeb i'w gweld.  Gallwch fynd yn ôl a newid eich dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar "My profile" yna "Edit profile".

Cofrestrwch am rybuddion – Peidiwch â cholli allan!

Cynghorwn chi i ddewis y rhybuddion wythnosol (neu ddyddiol os ydych yn wirioneddol awyddus!) ac yna unwaith yr wythnos cewch e-bost gyda'r holl gyfleoedd a digwyddiadau diweddaraf a ychwanegwyd yr wythnos honno. Gallwch ychwanegu eich cyfeiriad e-bost personol i dderbyn rhybuddion swydd.

#Gyfaoedd #unilife-cymraeg