Poeni am Ganolfannau Asesu? Peidiwch â phoeni, byddwch yn barod!

Mae recriwtwyr yn aml yn defnyddio canolfannau asesu fel rhan o'u proses ddethol. Maent yn eu cael yn ffordd dda o weld ymgeiswyr yn dangos eu "cymwyseddau" (sgiliau) ac felly maent yn ffordd wych i bobl sefyll allan.

Swnio'n hawdd! Wel mae llawer o ymgeiswyr yn aml yn cael trafferth rhoi'r argraff orau ohonyn nhw eu hunain gan nad ydyn nhw wedi gwneud eu gwaith paratoi a ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl, neu beth mae'r detholwyr yn chwilio amdano.

O'r coffi bore croeso i'r Cwestiynau ac Ateb ddiwedd y dydd, bydd gennych lygaid yn eich gwylio chi, gan asesu eich sgiliau a'ch ymddygiad. Mae yna dechneg go iawn i lywio'r ymarferion grŵp, felly gorau po fwyaf y byddwch yn ddysgu yn awr.

Mae'r adnoddau yn MyCareer yn eich tywys drwy broses lawn y ganolfan asesu, yn cynnwys fideos o gyflogwyr yn datgelu eu dulliau asesu ac yn rhoi'r cyfle i chi brofi eich gwybodaeth.

🖱 Adnodd Canolfan Asesu*

🖱 Sut i Baratoi ar gyfer Canolfan Asesu*

*Yn Saesneg yn unig

#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd