Newyddion Gyrfaoedd PDC #9

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Poeni am Ganolfannau Asesu? Peidiwch â phoeni, byddwch yn barod!

Mae recriwtwyr yn aml yn defnyddio canolfannau asesu fel rhan o'u proses ddethol. Maent yn eu cael yn ffordd dda o weld ymgeiswyr yn dangos eu "cymwyseddau" (sgiliau) ac felly maent yn ffordd wych i bobl sefyll allan.  Swnio'n hawdd! Wel mae llawer o ymgeiswyr yn aml yn cael trafferth rhoi'r argraff orau ohonyn nhw eu hunain gan nad ydyn nhw wedi gwneud eu gwaith paratoi a ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl, neu beth mae'r detholwyr yn chwilio amdano ... Fwy o wybodaeth


Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr 2024

Mae gwirfoddoli yn golygu cynnig eich amser i gefnogi mudiad, achos neu brosiect heb gael eich talu.  Bydd sesiynau yn ffitio o amgylch eich darlithoedd.  Darganfodwch pam a ble i wneud cais am gyfleoedd gwiroddoli ... Fwy o wybodaeth


FinTech Wales Employability Event* - 13th Mawrth

Darganfyddwch ddyfodol cyflogadwyedd technoleg ariannol gyda'r gyfres gyntaf o ddigwyddiadau cydweithredol rhwng FinTech Cymru a Phrifysgol De Cymru (PDC) yn 2024. P'un a ydych chi'n aelod o FinTech Cymru, yn fyfyriwr sy'n chwilio am gyfleoedd, neu'n weithiwr proffesiynol yn y diwydiant, y digwyddiad hwn yw'ch tocyn chi i flaen y gad o fewn y diwydiant technoleg ariannol ... Darganfyddwch fwy


Digwyddiad Rhwydweithio a Ffair Gyrfaoedd y Diwydiannau Creadigol

12:00-16:00, Dydd lau 29 Chwefror, Y Stryd, Campws Caerydd

Mae’r chweched Ŵyl Trochi! yn dychwelyd i Gaerdydd yn 2024, gyda rhestr wefreiddiol o berfformiadau cerddoriaeth, ffilm, celf, ffasiwn a theatr yn arddangos rhaglen amrywiol a phrofiadau gŵyl unigryw. Fwy o wybodaeth


Brif gyflogwyr wedi’u cadarnhau i fynychu Ffair Recriwtio y Gwanwyn 2024 wyneb yn wyneb

Mae'r wefan ar gyfer Ffair Recriwtio y Gwanwyn  bellach yn fyw gyda manylion y prif recriwtwyr graddedigion sydd wedi cadarnhau eu bod yn mynychu. Cynhelir y digwyddiad ar Gampws Trefforest yn y Canolfan Gynadledda ddydd Iau 5 Mawrth. Fwy o wybodaeth


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Darganfyddwch fwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad  Dod o Hyd i Swyddi Graddedigion 20 Chwefror 10:00 - 11:00 - Ar-lein

Digwyddiad Cyflogwr Pop-Up - RCT Council 21 Chwefror 11:00 - 14:00 Campws Treforrest
Digwyddiad Sesiwn 'Dechreuwch eich gyrfa’n hyderus' Sesiwn 22 Chwefror 14:00 - 15:00 - Ar-lein
Digwyddiad Cyflogwr Pop-Up - Acoustic Consultants Ltd 22 Chwefror 11:00 - 15:00 Campws Trefforest
Digwyddiad  Gyfrinach i lwyddo mewn: Cyfweliadau   26 Chwefror 13:00 - 14:00 - Ar-lein
Digwyddiad Paratoi ar gyfer y Ffair 4 Marwth  13:00 - 14:00 - Ar-lein

Cyfle i Raddedigion Young Graduate Trainee Programme *  Dyddiadau cau  24 Chwefror 2024
Cyfle i fyfyrwyr Tarian Regional Organised Crime Unit (ROCU) - Money Mules - Virtual Volunteers Project*   Dyddiadau cau  14 Hydref 2024
Cyfle i fyfyrwyr Event Staff @ National Eisteddfod* Dyddiadau cau 12 Mai 2024
Cyfle i fyfyrwyr Summer Anglo Leader Opportunities, UK*  Dyddiad cau 31 Mawrth 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd