Newyddion Gyrfaoedd PDC #8

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


A fydd eich cais yn sefyll allan o'r dorf?

Er y bydd rhai cyflogwyr yn hapus gyda CV yn unig, bydd y rhan fwyaf am gael mwy, o leiaf lythyr eglurhaol (neu e-bost) i ategu eich CV, neu fel arfer bydd gofyn i chi lenwi ffurflen gais. Bydd angen targedu unrhyw lythyrau eglurhaol yr ydych yn eu drafftio i gyd-fynd â'ch CV yn benodol ar gyfer pob rôl. Mae'r un peth yn wir am unrhyw ffurflenni cais y byddwch yn eu llenwi.... darllen mwy 


Ydych dych chi'n siarad cymraeg ac eisiau gwella eich CV

Rydyn ni’n cynnig cyfle i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg i ddatblygu CV a LinkedIn/gwefan ddwyieithog drwy ddilyn modiwl cyflogadwyedd 5 credyd. Bydd y modiwl yma o’r enw ‘Eich Gyrfa a’r Gymraeg’ yn canolbwyntio ar wella eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig er mwyn paratoi ar gyfer y gweithle.  Bydd sesiynau yn ffitio o amgylch eich darlithoedd.

Oes diddordeb gyda chi? Cliciwch yma  Neu anfonwch ebost at -([email protected])


Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur: Ffair Recriwtio y Gwanwyn 5 Mawrth PDC 2024

Cyfle i gwrdd â'r recriwtwyr graddedig gorau wyneb yn wyneb sy'n mynd ati i recriwtio ar gyfer eu swyddi graddedigion a'u lleoliadau blwyddyn mewn diwydiant / haf gan ddechrau haf 2024. Rhowch y dyddiad hwn yn eich dyddiadur nawr neu archebu ymlaen llaw ar CareersConnect a byddwn yn anfon nodyn atgoffa atoch ar unrhyw ychwanegiadau munud olaf  ... Darganfyddwch fwy


Rhaglen i Raddedigion Cyngor Rhondda Cynon Taf nawr ar agor

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf am benodi Swyddogion Graddedig talentog ac uchelgeisiol i ymuno â'i Raglen i Raddedigion. Mae pob un o'n swyddi i raddedigion yn cynnig cyfle gwych i weithio mewn awyrgylch bywiog i feithrin sgiliau newydd, trosglwyddadwy, yn ogystal â chyfleoedd i gwrdd â phobl o amryfal gefndiroedd ac i feithrin gyrfa broffesiynol. Caiff pob Swyddog Graddedig ei gofrestru i gyflawni cymhwyster lefel 4 Rheoli Prosiectau neu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â'i swydd er mwyn parhau i ddatblygu'n broffesiynol ... Darganfyddwch fwy


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Byddwn yn darparu awgrymiadau i'ch helpu i nodi cryfderau a gwendidau eich CV a'ch arwain i wneud y mwyaf o'ch CV a'i deilwra. Bydd ein tîm ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Darganfyddwch fwy


Virtual Webinar Spring Insights Week 2024, L'Oreal*

Hyd: 1 wythnos (Dydd Mawrth 2 Ebrill - Dydd Gwener 5 Ebrill)

Are in your 1st year at University or have not got a degree? Interested in getting to know more about L’Oréal or the Consumer Goods market (you know, things like how we get products from A to B, or what it’s actually like working with influencers)?* 

Gwneud cais am le erbyn 9 Chwefror 2024


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad Cardiff Jobs Fair 7 Chwefror 10:00 - 13:00 - Stadiwm Dinas Caerdydd
Digwyddiad 'Cwrdd â'r Gweithwyr Proffesiynol' Cyngor ar Bopeth 7 Chwefror  12:00 - 13:00 - Ar-lein
Digwyddiad  Gweminar CV a Llythyr Clawr 06 Chwefror 11:00 - 12:00 - Ar-lein

Cyfle i Raddedigion Trainee Brand Manager - Elevation Programme*  Dyddiadau cau  29 Chwefror 2024
Cyfle i fyfyrwyr Industrial Placement - Clothing & Home Design*  Dyddiadau cau  14 Chwefror 2024
Cyfle i fyfyrwyr Interpreters- Croatian, Farsi, French, German, Polish, Somali, Ukrainian* Dyddiadau cau 5 Chwefror 2024
Cyfle i fyfyrwyr Summer Activity Leader - Wales* Dyddiad cau 16 Chwefror 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd