Newyddion Gyrfaoedd PDC #15

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Angen ychydig o help i baratoi ar gyfer cyfweliadau?

Bydd y rhan fwyaf o recriwtwyr yn cael rhyw fath o gyfweliad fel rhan o'u proses ddethol a gallant fod y rhan fwyaf brawychus o'r broses o wneud cais am swydd. Gall cyfweliadau fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy fideo. Gallant fod yn un-i-un, cyfweliad panel, wedi'i seilio ar gymhwysedd, chwarae rôl, grŵp neu ymddygiadol.  Pa fath bynnag o gyfweliad yr ydych yn cael eich gwahodd iddo, yr allwedd i lwyddiant yw paratol ... Fwy o wybodaeth


Mastering the art of job interviews for graduates*

Transform your interview experience with our webinar, shifting from nerve-wracking to confidence-boosting.  In today's world, there exists a wide variety of interviews and assessments. We’ll provide you with an insightful overview of the different types and what each one entails ... Fwy o wybodaeth*


Cael mynediad i wasanaethau gyrfa ar ôl cwblhau eich cwrs

Un budd o fod yn rhan o gymuned Alumni PDC yw eich bod yn gallu parhau i gael mynediad at bob gwasanaeth gyrfa cyhyd ag y bydd eu hangen arnoch chi

CareersConnect - Parhau i fewngofnodi fel myfyriwr NES i chi dderbyn hysbysiad e-bost bod eich cyfrif myfyriwr wedi dod i ben. Bryd hynny, bydd eich cyfrif myfyriwr yn CareerConnect yn cael ei drosi i gyfrif graddedig. Trwy ychwanegu eich e-bost personol, byddwch yn gallu mewngofnodi fel graddedig, neu os nad yw hynny'n bosibl, mae gennych yr opsiwn i ail-gofrestru.

MyCareer - Y ffordd orau o gynnal mynediad yw newid i "Mynediad Graddedigion" CYN i'ch cyfrif myfyriwr ddod i ben. Bydd hyn yn cadw eich hanes, CVs wedi'u llwytho i fyny, a data arall. Os na fyddwch yn llwyddo i wneud hyn cyn i'ch cyfrif ddod i ben, gallwch gael mynediad o hyd drwy lenwi'r ffurflen gofrestru ar ddangosfwrdd Graduate CareersConnect.


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Darganfyddwch fwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad  Bring your best self to an assessment centre* 21 Mai 2024 12:00 - 13:00 Ar-lein

Digwyddiad  Swansea Fair* 22 Mai 2024 10:00 - 13:00 Swansea.com Stadium

Digwyddiad How to succeed in your first graduate job 4 Mehefin 2024 12:00 - 13:00 Ar-lein

Digwyddiad What to do in the first 3 months of your role? 5 Mehefin 2024 13:00 - 14:00 Ar-lein

Cyfle i Raddedigion Social Media Marketing Graduate* Dyddiad cau 24 Mai 2024

Cyfle i Raddedigion Art and Photography Teacher (funded teacher training) - Teach Hurst* Dyddiad cau 31 Mai 2024

Cyfle i Raddedigion Trainee Accountant* Dyddiad cau 14 Mehefin 2024

Cyfle i Raddedigion Graduate Environmental Health Officer - Commercial Dyddiad caus 5 Mehefin 2024

Cyfle i Raddedigion   Premier Foods Graduate Scheme 2024 Dyddiad cau 31 Mai / Gorffennaf 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#uniife_cymraeg #Gyrfaoedd