Newyddion Gyrfaoedd PDC #14

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Gall datblygu eich gwytnwch eich gwneud chi'n fwy llwyddiannus yn eich gyrfa

Mae datblygu gwytnwch yn ffactor pwysig wrth adeiladu gyrfa lwyddiannus. 
Mae dod o hyd i ffyrdd o gryfhau eich penderfyniad a datblygu eich gwytnwch yn eich helpu i lywio’r amseroedd i fyny ac i lawr yn eich astudiaethau, gwaith a bywyd cartref  ... Fwy o wybodaeth


GoinGlobal*

Mae GoinGlobal yn darparu offer i geiswyr gwaith o bob cenedl i gyflymu eu harchwiliadau gyrfa gartref a thramor, gan gynnwys adnoddau cyflogaeth, interniaeth ac astudio dramor ar gyfer mwy na 120 o leoliadau ... Fwy o wybodaeth*


Civil Service in Wales Careers Fayre*

Gyda dros 35 o adrannau gwahanol yng Nghymru, mae cyfleoedd bob amser i ymuno â'r Gwasanaeth Sifil i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, Dysgu mwy am y cyfleoedd hyn a chwrdd ag adrannau gwahanol ar Dydd Mercher 15 Mai (10am - 1pm) yng Nghanolfan Mileniwm Pill, Casnewydd ... Darganfyddwch fwy*


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Darganfyddwch fwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad  Cynhadledd Datblygu Menywod Entrepreneuraidd 9 Mai 2024  10:00 - 17:00 Campws Casnewydd

Digwyddiad Fiesta Blwyddyn Olaf! 16 a 17 Mai 2024 10:00 - 16:00  Campws Trefforest

Digwyddiad Mastering the art of job interviews for graduates*  21 Mai 2024 12:00 - 13:00 Ar-lein


Cyfle i Raddedigion Graduate Development Programme - Guernsey* Dyddiad Cau 31 Mai 2024

Cyfle i Raddedigion Reed Graduate Scheme* Dyddiad Cau 7 Mehefin 2024

Cyfle i Raddedigion  Towbar Engineer - Kits-N-Bits Limited* Dyddiad Cau 16 Maihefin 2024

Cyfle i Raddedigion Social Net Benefit Data Officer* Dyddiad Cau 31 Mai 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#uniife_cymraeg #Gyrfaoedd