Newyddion Gyrfaoedd PDC #13

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Cynllun Intern Ymchwil Yr Haf

Bydd y cynllun o ddiddordeb i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwil Troseddeg a/neu Plismona a goruchwylir interniaid gan staff o'r pynciau hyn. Fodd bynnag, nid yw'r cynllun yn gyfyngedig i fyfyrwyr o'r pynciau hyn - mae'n agored i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf a gradd Meistr PDC mewn Troseddeg, Plismona ac unrhyw bynciau cysylltiedig (e.e. y Gyfraith a Seicoleg) sy'n graddio yn 2024 a thu hwnt  ... Fwy o wybodaeth


Internship Experience UK 2024*

Mae rhaglen gwbl newydd a gynlluniwyd i'ch cefnogi gyda'ch gyrfa. Hyd yn hyn, mae dros 150,000 o fyfyrwyr a graddedigion wedi cymryd rhan ac wedi elwa ar dreulio ychydig ddyddiau o’u haf gyda phrif gyflogwyr y byd ... Fwy o wybodaeth


Byddwch yn Fentor Iaith & Diwylliant

MFL Mentoring is offering a super exciting opportunity for undergraduate and postgraduate students from all disciplines with enthusiasm for languages and cultures!  You will be promoting the benefits of multilingualism through a series of mentoring sessions with a small group of learners aged 12-14 years in secondary schools in Wales. You will also benefit from up to £250 bursary, an opportunity to develop your professional transferrable skills, gain classroom experience and be part of a like-minded community! Gwneud cais erbyn 26 Ebrill  ... Darganfyddwch fwy


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Darganfyddwch fwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad   CV and Cover Letter webinar  30 Ebrill 2024  14:00 - 15:00 Ar-lein

Digwyddiad Civil Service in Wales Careers Fair  15 Mai 2024 10:00 - 13:00  Casnewydd

Digwyddiad How to choose a graduate scheme  7 Mai 2024 12:00 - 13:00 Ar-lein

Student Opportunity Work At Some Of The UKs Biggest Festivals & Events This Summer!  Dyddiad Cau 19 Gorffennaf 2024

Cyfle Gwyliau Audit Wales Cardiff Work Placement Dyddiad Cau 7 Mai 2024

Cyfle i Raddedigion Trainee Buyer Graduate Scheme Dyddiad Cau 30 Mehefin 2024

Cyfle i Raddedigion Supply Chain Graduate Role Dyddiad Cau 31 Mai 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#uniife_cymraeg #Gyrfaoedd