Newyddion Gyrfaoedd PDC #12

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Cyflogwr Pop-Up - ar gael i gyflogwyr archebu - Mentora ITM

Prosiect wedi'i gyllido gan Lywodraeth Cymru sy'n ymrwymo i gynyddu niferoedd sy'n dewis astudio TGAU Ieithoedd Rhyngwladol yw Mentora ITM. Rydym yn recriwtio a hyfforddi myfyrwyr prifysgol sy'n arbenigo mewn pynciau amrywiol sydd â diddordeb a brwdfrydedd am ieithoedd a diwylliant! Mae’r rôl yma yn cynnwys bwrsari hyd at £250, yn ogystal a’r cyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy proffesiynol y gallwch chi ddefnyddio yn eich dyfodol, profiad proffesiynol yn yr ystafell ddosbarth a bod yn rhan o gymdeithas â'r un meddylfryd. Dewch i weld a ni yn 

16 Ebrill 2024 Campws Casnewydd

17 Ebrill 2024 Campws Caerdydd


Rhy brysur gyda'ch cwrs i chwilio am swyddi? Gadewch i CareersConnect wneud hynny i chi

CareersConnect yw eich system i ymgysylltu â chyflogwyr gan dargedu myfyrwyr PDC. Gallwch chwilio am swyddi graddedig, swyddi rhan-amser, lleoliadau a chyfleoedd eraill yn ogystal ag archebu lle eich hun mewn digwyddiadau cyflogwyr. Y newyddion da yw y bydd yn gwneud y gwaith caled i chi os ydych chi'n dweud wrth CareersConnect yr hyn sydd o ddiddordeb i chi.  ... Fwy o wybodaeth


Cyflwyniad i Adroddiadau Diwydiant*

Mae adroddiadau'r diwydiant yn darparu gwybodaeth werthfawr, gan gynnwys anaysis SWOT, tueddiadau a chwmnïau gorau, i helpu i werthuso opsiynau gyrfa mewn diwydiant arbennig a pharatoi ar gyfer y broses gyfweld ... Darganfyddwch fwy


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Darganfyddwch fwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad Student Circus: Simplify the UK Job Search for International Students* 17 Ebrill 2024 13:00 - 14:00 - Ar-lein

Digwyddiad PSI Webinar: Open Source Software - is it really a free-for-all?* 17 Ebrill 2024 13:00 - 14:00 - Ar-lein

Digwyddiad Dosbarth Meistr Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata 17 Ebrill 2024 13:00 - 15:00 - Campws Caerdydd

Cyfle i Raddedigion Gwynedd Council Graduate Scheme* Dyddiad Cau: 25 Ebrill 2024

Cyfle Gwyliau Multi-Sports Coach 2024* Dyddiad Cau: 26 Ebrill 2024

Cyfle Interniaeth Carole Blake Open Doors Project*  Dyddiad Cau: 25 Ebrill 2024

Cyfle i fyfyrwyr Google Europe Scholarship for Students with Disabilities Dyddiad Cau: 23 Ebrill 2024

Cyfle i fyfyrwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid & Cynghorydd Cymorth (DESG Wasanaeth TG) Dyddiad Cau: 27 Ebrill 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#uniife_cymraeg #Gyrfaoedd