Newyddion Gyrfaoedd PDC #11

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Astudiaeth ôl-raddedig

Mae nifer o resymau pam y gallech chi benderfynu parhau â'ch astudiaethau.  Efallai y bydd ei angen ar gyfer eich proffesiwn dewisedig neu efallai mai dim ond oherwydd bod gennych gariad at eich pwnc ... Fwy o wybodaeth


Gweithdy Rhaglenni Profiad Rhithwir

19 Marwth 2024, 15:00 - 17:00 Campws Trefforest Campus

Yn ystod y sesiwn hon, byddwch yn cael arddangosiad cynhwysfawr o'r Rhaglenni Profiad Rhithwir ar CareersConnect ac yn archwilio dewisiadau amgen ar Forage.com. Bydd cwblhau Rhaglen Profiad Rhithwir yn rhoi profiad amhrisiadwy i chi i wella'ch CV, a byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif gydnabyddiaeth ... Darganfyddwch fwy


Pa swydd fyddai'n gweddu i mi?*

Atebwch gwestiynau am yr hyn sy'n ddiddorol i chi, yn werth chweil ac yn bwrpasol a byddwn yn eich paru â'n grwpiau gwaith sy'n cynnwys mwy na 400 o broffiliau swyddi. Edrychwch ar eich canlyniadau mewn llai na 10 munud  ... Fwy o wybodaeth


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV.

Darganfyddwch fwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad An Introduction to Student Circus - the leading job platform for International Students 20 Marwth 2024 13:00 - 14:00 - Ar-lein
Digwyddiad   Gweminar Cyflogwr - Camp Counsellor USA* 21 Marwth 2024 13:00 - 14:00 - Ar-lein
Digwyddiad Business Start-up & Freelance - Drop in 27 Marwth 2024 13:00 - 14:00 - Campws Caerdydd

Cyfle i Raddedigion  Frontline Programme - funded social work training Dyddiad Cau: 22 Marwth 2024
Cyfle i Raddedigion Rhondda Cynon Taf CBC Graduate Programme 2024 Dyddiad Cau: 28 Marwth 2024
Cyfle i Raddedigion Hospitality and Events Management Graduate Scheme Dyddiad Cau: 29 Marwth 2024
Cyfle i Raddedigion Graduate Teacher Training programme- England*- d Dyddiad Cau: 31 Marwth 2024
Cyfle i fyfyrwyr Police & Crime Commissioner Election Poll Clerk Dyddiad Cau: 31 Mai 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd