Newyddion Gyrfaoedd PDC #10

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Den Syniadau Disglair! Dyddiad Cau: 4 Mawrth 2024

Den Syniadau Disglair PDC yw eich cyfle i gyflwyno hyd at £1000 tuag at eich Syniadau Cychwyn Busnes neu Llawrydd. Gallwch fod ar y cam syniad, profi eich busnes/gwasanaeth llawrydd neu eisoes yn masnachu ac eisiau datblygu a thyfu. Mae'n agored i Fyfyrwyr a Graddedigion PDC ... Fwy o wybodaeth


Angen ychydig o help i baratoi ar gyfer cyfweliadau?

Bydd y rhan fwyaf o recriwtwyr yn cael rhyw fath o gyfweliad fel rhan o'u proses ddethol a gallant fod y rhan fwyaf brawychus o'r broses o wneud cais am swydd.  Gall cyfweliadau fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy fideo. Gallant fod yn un-i-un, cyfweliad panel, wedi'i seilio ar gymhwysedd, chwarae rôl, grŵp neu ymddygiadol ... Fwy o wybodaeth


Prif Sgwrs ‘Credwch yn Eich Dyfodol’ gyda Luke Rees

5 Marwth 2024, 10:00 - 11:00 Campws Trefforest (lleoedd yn gyfyngedig!)

Mae'n anodd cyffroi am eich dyfodol pan mae’r byd mor ansicr. Mae'r sgwrs ysbrydoledig a gafaelgar hon yn gyfle perffaith i chi godi ar eich traed unwaith eto, tynnu’r llwch ac ailfeddwl yr hyn y gallwn ei reoli mewn byd lle mae llawer ohonom yn wynebu ofn a heriau ... Darganfyddwch fwy


Ychwanegwyd Prosiectau Profiad Gwaith Rhithwir Newydd!

Mae Lleoliadau PDC wedi bod yn brysur yn gweithio gyda’n partneriaid sy’n gyflogwyr i adeiladu ystod o “Raglenni Profiad Rhithwir” (VEPs) ac maent newydd ychwanegu dau brosiect newydd.

Tarian ROCU - AI Crime- Virtual Volunteers Project* - Mae'r heddlu'n chwilio am atebion, a allai un ohonyn nhw fod yn eiddo i chi?

Enterprise Mobility CarClub Challenge* - Dyma'r fargen: Rydych chi a'ch tîm yn weithwyr "Enterprise Car Club," ac mae'r cwmni'n awyddus i gyflwyno eu gwasanaethau i ddinas newydd yn y DU.


Brif gyflogwyr wedi’u cadarnhau i fynychu Ffair Recriwtio y Gwanwyn 2024 wyneb yn wyneb

Mae'r wefan ar gyfer Ffair Recriwtio y Gwanwyn  bellach yn fyw gyda manylion y prif recriwtwyr graddedigion sydd wedi cadarnhau eu bod yn mynychu. Cynhelir y digwyddiad ar Gampws Trefforest yn y Canolfan Gynadledda ddydd Iau 5 Mawrth. Fwy o wybodaeth


Sesiynau CV galw heibio

Cewch gyfle i dderbyn cefnogaeth wrth i chi symud ymlaen gyda'ch CV. Does dim angen archebu lle, dewch gyda chopi printiedig o'ch CV. Darganfyddwch fwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad Paratoi ar gyfer y Ffair 4 Marwth  13:00 - 14:00 - Ar-lein  
Digwyddiad  HEIW Summer Internship 2024 Webinar* 7 Marwth 13:00 - 14:00 - Ar-lein
Digwyddiad Newport Careers Fair*  8 Marwth 10:00 - 14:00 Casnewydd
Digwyddiad Learn To Code For Free with Code First Girls* 12 Marwth 2024 16.00 - 17:00 - Ar-lein
Digwyddiad Rhondda Cynon Taf Ffair Swyddi  13 Marwth 10:00 - 14:00 - Pontypridd
Digwyddiad FinTechWales Recruitment Event* 13 Marwth 2024 10:00 - 12:00 Campws Caerdydd

Cyfle i Raddedigion Rhaglen Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru 2024 Dyddiadau cau  10 Marwth 2024
Cyfle Gwyliau Summer Roles- Millfield English Language Holiday Courses* Dyddiadau cau  14 Mai 2024
Cyfle Gwyliau Activity and House Leader, Bede's House* Dyddiadau cau 1 Mehefin 2024
Cyfle Gwyliau US/UK Cross Border Tax Associate Summer Internship* Dyddiad cau 31 Mawrth 2024
Cyfle Gwyliau Summer Internships in Climate and Environmental Science at the University of Cambridge* Dyddiad cau 11 Mai 2024
Cyfle Gwyliau Summer Anglo Leader Opportunities, UK* Dyddiad cau 31 Mawrth 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd