Adeiladu proffil LinkedIn effeithiol

MyCareerLinkedin

Bydd eich proffil LinkedIn, ar gyfer llawer o rolau, yn cael effaith fawr ar lwyddiant eich cais. Meddyliwch amdano fel fersiwn well eich CV. Os yw cyflogwr yn hoffi'r hyn a welant, bydd yn ymchwilio mwy. 

I ddysgu technegau ar gyfer optimeiddio'ch proffil LinkedIn ac adeiladu'ch brand personol, mewngofnodwch i'r adnoddau MyCareer i weld fideos, erthyglau ac E-ddysgu gan hyfforddwyr proffesiynol sy'n datgelu'r technegau dibynadwy y gellir ymddiried ynddynt. 

🖱   Pam LinkedIn?* 
🖱  Adnoddau LinkedIn* 
🖱  Offeryn Rhwydweithio Busnes**Yn Saesneg yn unig

#uniife_cymraeg #Gyrfaoedd