Angen ychydig o help i baratoi ar gyfer cyfweliadau?

Bydd y rhan fwyaf o recriwtwyr yn cael rhyw fath o gyfweliad fel rhan o'u proses ddethol a gallant fod y rhan fwyaf brawychus o'r broses o wneud cais am swydd.

Gall cyfweliadau fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy fideo. Gallant fod yn un-i-un, cyfweliad panel, wedi'i seilio ar gymhwysedd, chwarae rôl, grŵp neu ymddygiadol.

Pa fath bynnag o gyfweliad yr ydych yn cael eich gwahodd iddo, yr allwedd i lwyddiant yw paratoi.

Mae'r adnoddau yn MyCareer yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu am gyfweliadau, deall beth i’w wneud a pheidio gwneud, y cymhellion y tu ôl i gwestiynau, a gall eich helpu i ddatblygu technegau i berfformio ar eich gorau.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r "Adroddiadau Diwydiant" i wneud rhywfaint o waith ymchwil cefndirol i sector y cyflogwr fel nad ydych yn cael eich dal allan pan fyddant yn gofyn cwestiynau i chi am eu diwydiant.

Mae'r "Interview360*" yn eich galluogi i ymarfer cyfweliadau a gwylio eich atebion yn ôl.

🖱 Cyfweliadau a Chynigion

🖱 Adroddiadau Diwydiant

🖱 Interview360*

*Yn Saesneg yn unig