Ydych chi'n gwybod ble mae'r swyddi gorau cuddiedig?

MyCareer-JobHunting

Wel mae'n sicr yn wir mai CareersConnect ddylai fod eich lle chwilio am swyddi cyntaf neu leoliadau graddedigion, lle mae miloedd o gyflogwyr sy’n gweithio'n agos gyda Gyrfaoedd PDC yn postio eu swyddi gwag..

🖱  CareersConnect

Ond ble arall ddylech chi chwilio am swyddi? Pa safleoedd swyddi yw'r rhai gorau ar gyfer y math o rolau sydd o ddiddordeb i chi? A ddylech chi ddefnyddio asiantaethau? Digwyddiadau a ffeiriau rhwydweithio cyflogwyr? Sut y gallwch fod yn siŵr nad ydych yn colli cyfleoedd gwych?

Gall yr adnoddau gyrfaoedd ar-lein yn MyCareer eich helpu i ddatblygu eich sgiliau chwilio am swydd fel nad ydych yn colli allan ar eich swydd ddelfrydol!

🖱  Chwilio am Swyddi


*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#Gyrfaoedd