Sicrhewch 4 diwrnod o brofiad gwaith gyda phrif gyflogwyr fis Mehefin hwn trwy Internship Experience UK

IEUK-generic-paid-LinkedIn-4

Mae Internship Experience UK yn rhaglen interniaeth rhithwir pedwar diwrnod sy'n cael ei chynnal bob haf - bob blwyddyn

Mae rhaglen gwbl newydd a gynlluniwyd i'ch cefnogi gyda'ch gyrfa. Hyd yn hyn, mae dros 150,000 o fyfyrwyr a graddedigion wedi cymryd rhan ac wedi elwa ar dreulio ychydig ddyddiau o’u haf gyda phrif gyflogwyr y byd. Mae 10,000 ohonyn nhw hyd yn oed wedi sicrhau rolau gyda'r cwmnïau y gwnaethant gyfarfod â nhw ar y profiad.

Gallwch ymuno ag unrhyw un o'r ffrydiau canlynol (17 i 20 Mehefin), heb unrhyw brofiad na gwybodaeth flaenorol yn ofynnol:

Methu gwneud y profiadau byw neu eisiau cymryd mwy nag un ffrwd? Gallwch chi bob amser ddal i fyny a chymryd ffrydiau lluosog gydag Internship Experience UK Ar Alw.

Ar gyfer pwy mae Internship Experience UK?

Mae croeso i fyfyrwyr a graddedigion ar unrhyw lefel wneud cais i Internship Experience UK.

#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd