Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (15 - 21 Mai 2023)

WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl23

Eleni mae wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn canolbwyntio ar bryder, sy’n emosiwn arferol ynom ni i gyd. 

Mae amrywiaeth eang o weithgareddau bob dydd a all achosi teimladau o bryder, gan gynnwys ‘cyflogadwyedd’

Ydych chi'n poeni am ddatblygu'ch CV, cael profiad gwaith â thâl neu ddi-dâl, cynnal cyfweliad neu ddim yn gwybod yn gyffredinol ble i ddechrau arni?

Os ydych yn teimlo eich bod angen cymorth ac yr hoffech gael sgwrs i drafod ymhellach, yna cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad. 

[email protected] 

Bydd un o'r tîm mewn cysylltiad. 😊

#Gyrfaoedd