The Big Help Out 2023

CN bighelpout

Fel rhan o weithgareddau Coroniad y Brenin, mae ffocws ar wirfoddoli. I nodi’r ‘The Big Help Out’ rydym yn gofyn i fyfyrwyr ystyried cymryd rhan a rhoi ychydig o amser i brosiectau cymunedol. I nodi’r Coroni, mae nifer o weithgareddau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt:


9 Mai: Casglu Sbwriel ar Gampws Trefforest gyda Cadwch Gymru'n Daclus 
Cael hwyl a helpu i gadw'ch campws yn lân ac yn daclus. Cychwyn am 10.30am.

Canslo


10 Mai: Cyflogwr yn y Cyntedd ar Gampws Casnewydd: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), yn hyrwyddo ystod o gyfleoedd gwirfoddoli ar draws ardal Casnewydd. 11am-1pm.

Archebwch yma


11 Mai: Prynhawn Gwirfoddoli Llesiant yng Ngerddi Meadow Street, Trefforest. 1.30pm-5pm.

Fwy o wybodaeth


12 Mai: Online volunteering opportunities ‘drop in’ 10am-1pm

Archebwch yma


Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod yr ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael i fyfyrwyr PDC, e-bostiwch [email protected]

#Gyrfaoedd