Paratoi ar gyfer profion gallu (seicometreg)

MyCareer-Assessments

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr mawr yn defnyddio profion gallu (seicometreg) fel rhan o'u proses ddethol. Yn syml, os byddwch yn methu â gwneud yn ddigon da ynddynt, byddwch yn annhebygol o wneud cynnydd.  

Gallai'r profion a ddefnyddir gan gyflogwyr fod yn rhai rhifiadol, geiriol, sefyllfaol neu ar sail astudiaeth achos. 

Er mwyn gwneud eich gorau yn y profion hyn mae angen i chi baratoi'n dda ar eu cyfer.  Mae'n bwysig gwybod pa brofion y byddwch chi'n eu gwneud, ac ymarfer eu gwneud er mwyn i chi fod yn gyfarwydd â nhw. 

Mae hefyd yn bwysig datblygu techneg brofi dda fel nad ydych yn gwastraffu amser gwerthfawr yn ystod y prawf, gall marc neu ddau ychwanegol wneud gwahaniaeth enfawr. 

Er mwyn rhoi’r cyfle gorau i chi lwyddo gyda'ch cais, mae'r adnoddau yn MyCareer yn rhoi llawer o awgrymiadau i chi gael cyfle i ymarfer 12 prawf gwahanol, sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin. 

🖱   Linc i Deall Asesiadau*

🖱   Linc i Ymarferion Profion Gallu (Profion Seicometrig)

*Yn Saesneg yn unig

#Gyrfaoedd