Paratoi ar gyfer eich yfory

Yr haf hwn, cymerwch ran mewn amrywiaeth o sesiynau sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau a chael profiadau. Drwy gymryd rhan, byddwch yn:

  • cael cyfle i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol o wahanol ddiwydiannau
  • dysgu sgiliau newydd
  • cael cymorth gan ein tîm i'ch helpu chi i gymryd y cam nesaf yn hyderus tuag at eich gyrfa

Mae rhagor o wybodaeth a digwyddiadau i ddod ar ein tudalen we: https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaoedd/classof2023/

Nodwch: mae'r sesiynau hyn yn agored i bob myfyriwr. Mae gan rai leoedd cyfyngedig wedi'u hariannu ar gael yn seiliedig ar fodloni ein meini prawf cymhwysedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]

#Gyfaoedd