Newyddion Gyrfaoedd PDC #5

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Cynllun Mentora Gyrfa PDC

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i chi dreulio amser gyda gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio ym maes gyrfa sydd o ddiddordeb i chi ac i gael mewnwelediad i'r gwaith dan sylw a'r math o sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ... darllen mwy


Sefwch allan i gyflogwyr trwy ddatblygu'ch brand personol

Mae'ch brand personol yn cynnwys eich enw da, y ffordd rydych chi'n cyflwyno’ch hun a'r ffordd y mae eraill yn eich gweld chi. Mae cydnabod sut mae eraill yn eich gweld chi yn sgil gyrfa graidd ac yn fan cychwyn ar gyfer adeiladu brand personol cryf  ... darllen mwy


Cau Gwyliau Gyrfaoedd PDC

Bydd Gyrfaoedd PDC yn cau ar 22 Rhagfyr ac yn ailagor 3 Ionawr 2024. Wrth i'r Flwyddyn Newydd agosáu, roedd y tîm gyrfaoedd eisiau diolch i chi am eich ymgysylltiad â'r gwasanaeth eleni, ac rydym yn gobeithio y cewch chi seibiant gwych a Blwyddyn Newydd Dda!


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad Sgwrs CV 14 Rhagfyr 12:00 - 14:00 - Trefforest Campws
Digwyddiad  Finding Graduate Jobs  12 Rhagfyr 10:00 - 11:00 - Ar-lein
Digwyddiad  Cyflogwr Pop-Up - Addysg a Gwella Iechyd  18 Ionawr 11:00 - 15:00 - Trefforest Campws

Cyfle i Raddedigion Research and Development Fellowships* Dyddiadd cau 8 Ionawr 2024
Cyfle i fyfyrwyr Llysgenhadon y Llyfrgell Eisiau Dyddiadau cau 13 Rhagfyr 2023
Cyfle i fyfyrwyr The Telegraph's Newsroom Work Experience Programme* Dyddiad cau 19 Ionawr 2024

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#Gyrfaoedd