Newyddion Gyrfaoedd PDC #4

Gyrfaoedd Hafan | Cyfleoedd | Digwddiadau | Apwyntiadau | Ymholiadau


Cael y gorau o'ch profiad PDC trwy fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol a'n cefnogaeth. Mae gennym lawer i'w gynnig i chi drwy gydol y flwyddyn ac mae'r cylchlythyr bob pythefnos hwn yn rowndiad o ychydig o'r pethau hynny!


Llysgennad Brand Venture

Rydym yn chwilio am chwe Llysgennad Brand Venture o'n prifysgolion partner i'n helpu i hyrwyddo'r rhaglen a chyfleoedd gwaith graddedigion.  Mae hwn yn gyfle gwych i fyfyriwr terfynol/trydedd flwyddyn ddatblygu sgiliau gwerthfawr, cwrdd â phobl newydd, a chael mewnwelediad i gyfleoedd i raddedigion ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ... darllen mwy


Gall datblygu eich gwytnwch eich gwneud chi'n fwy llwyddiannus yn eich gyrfa

Mae datblygu gwytnwch yn ffactor pwysig wrth adeiladu gyrfa lwyddiannus.  Mae dod o hyd i ffyrdd o gryfhau eich penderfyniad a datblygu eich gwytnwch yn eich helpu i lywio’r amseroedd i fyny ac i lawr yn eich astudiaethau, gwaith a bywyd cartref. Mae'r adnoddau ar-lein yn MyCareer yn ddefnyddiol wrth ddeall sbardunau straen, a sut i liniaru eu heffaith. Mynnwch gyngor ar sut i ymdopi â phwysau, dewch yn fwy optimistaidd a hyderus  ... darllen mwy


Cynlluniau Graddedigion - beth ydyn nhw ac a ddylwn i fod yn ymgeisio?

Mae cynllun graddedigion yn un opsiwn gyrfa y dylech fod yn ei ystyried. Mae cynlluniau graddedigion yn rhaglenni hyfforddiant strwythuredig sy'n cael eu rhedeg gan lawer o gyflogwyr blaenllaw'r DU, sy'n cynnig cyfnod o hyfforddiant a gwaith taledig.  Maent fel arfer yn para rhwng blwyddyn a dwy flynedd ac maent ar gael mewn nifer o ffrydiau neu arbenigeddau ... darllen mwy


📣Yr wythnos hon ar CareersConnect

Digwyddiad Careers in Social Housing: Meet the Professionals – Linc Cymru 30 Tachwedd 14:00 - 15:00 - Ar-lein
Digwyddiad  Finding Graduate Jobs  12 Rhagfyr 10:00 - 11:00 - Ar-lein
Digwyddiad  Launch your non-profit career with Charityworks  29 Tachwedd 17:00 - 18:00 - Ar-lein

Cyfle i Raddedigion Editorial Graduate Programme 2024 Dyddiadd cau 10 Rhagfyr 2023
Cyfle i fyfyrwyr Science Boffin - Fun Science Presenter Dyddiadau cau 20 Rhagfyr 2023
Cyfle i fyfyrwyr Student Photographers  Dyddiad cau 15 Rhagfyr 2023

Peidiwch â cholli allan!  Cofrestrwcham rhybuddion


Newydd ddechrau eich cwrs?  Croeso i Gyrfaoedd PDC!

Angen help?

CareersConnect yw'r lle i fynd i drefnu apwyntiad neu ofyn cwestiwn.  

Help 24 awr: CV360* ▶️ Cover Letter Builder* ▶️ Interview360*

Edrychwn ymlaen at eich gweld, dymuniadau gorau, Gyrfaoedd PDC

#Gyrfaoedd