Gall datblygu eich gwytnwch eich gwneud chi'n fwy llwyddiannus yn eich gyrfa

Resilience

Mae datblygu gwytnwch yn ffactor pwysig wrth adeiladu gyrfa lwyddiannus. 

Mae dod o hyd i ffyrdd o gryfhau eich penderfyniad a datblygu eich gwytnwch yn eich helpu i lywio’r amseroedd i fyny ac i lawr yn eich astudiaethau, gwaith a bywyd cartref. 

Mae'r adnoddau ar-lein yn MyCareer yn ddefnyddiol wrth ddeall sbardunau straen, a sut i liniaru eu heffaith. Mynnwch gyngor ar sut i ymdopi â phwysau, dewch yn fwy optimistaidd a hyderus.  Darganfyddwch sut i ddatblygu eich gallu cynhenid i addasu i straen a bownsio'n ôl o adfyd. 

Mae yna lawer o offer, asesiadau, E-ddysgu a fideos i'ch helpu i ddechrau: 

🖱 Esboniedig Gwydnwch

🖱 Asesiad Gwytnwch

🖱 Llesiant Gyrfa
*Yn Saesneg yn unig

#Gyrfaoedd