Datblygu hunanymwybyddiaeth, yr allwedd i wneud dewisiadau gyrfa da

MyCareer-SelfAwareness

Mae pobl sy'n llwyddiannus yn eu gyrfa yn tueddu i fod â lefelau uchel o hunanymwybyddiaeth. 

Ydych chi'n gwybod beth sy'n eich cymell? Beth sydd o ddiddordeb i chi? Beth yw eich cryfderau? Eich gwerthoedd? Sut ydych chi'n gweithio gydag eraill? 

Deall eich hun yw'r lle gorau i ddechrau wrth feddwl am eich gyrfa. Mae'r adnoddau ar-lein yn MyCareer yn darparu offer, fideos ac E-ddysgu i chi ar gyfer asesu eich sgiliau, pennu'ch cryfderau, eich math o bersonoliaeth, sut rydych chi'n gweithio mewn tîm a llawer mwy.

Datblygwch eich hunanymwybyddiaeth nawr trwy gyrchu'r rhaglen hunanymwybyddiaeth a chymryd y gyfres o asesiadau gyrfa:

🖱  Hunanymwybyddiaeth*

🖱 Asesiadau Gyrfa**Yn Saesneg yn unig

#Gyrfaoedd