Mis Ymwybyddiaeth Straen

News23 Stress Awareness Month

Rydym yn deall y gall yr adeg hon o'r flwyddyn greu tipyn o straen gyda therfynau amser, arholiadau, dod o hyd i brofiad gwaith, neu swyddi i raddedigion.

Os ydych chi’n teimlo wedi’ch llethu a ddim yn siŵr beth i’w wneud ynglŷn â’ch gyrfa yn y dyfodol, yna GWEITHREDWCH NAWR, ac e-bostiwch [email protected]

I gael rhagor o wybodaeth am Fis Ymwybyddiaeth Straen edrychwch ar Stress Awareness Month 2023 - The Stress Management Society**Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#Gyrfaoedd