Enillwch brofiad gwaith gwerthfawr yr haf hwn

IEUK23-web-banner-4

Mae Internship Experience UK yn rhaglen interniaeth rhithwir tridiau sy'n cael ei chynnal bob haf - bob blwyddyn

mae rhaglen gwbl newydd a gynlluniwyd i'ch cefnogi gyda'ch gyrfa. Hyd yn hyn, mae dros 140,000 o fyfyrwyr a graddedigion wedi cymryd rhan ac wedi elwa ar dreulio ychydig ddyddiau o’u haf gyda phrif gyflogwyr y byd. Mae 10,000 ohonyn nhw hyd yn oed wedi sicrhau rolau gyda'r cwmnïau y gwnaethant gyfarfod â nhw ar y profiad. Nawr yw eich tro chi! 

Gallwch ymuno ag unrhyw un o'r ffrydiau canlynol (26 i 29 Mehefin), heb unrhyw brofiad na gwybodaeth flaenorol yn ofynnol:

Methu gwneud y profiadau byw neu eisiau cymryd mwy nag un ffrwd? Gallwch chi bob amser ddal i fyny a chymryd ffrydiau lluosog gydag Internship Experience UK On-Demand.

Ar gyfer pwy mae Internship Experience UK?

Mae croeso i fyfyrwyr a graddedigion ar unrhyw lefel wneud cais i Internship Experience UK.

Rydym wedi cael adborth gwych gan fyfyrwyr PDC a gwblhaodd brofiadau y llynedd, gan gynnwys:

Employer partners-LI-2


#unilife-cymraeg #Gyrfaoedd