Cynlluniau Graddedigion - beth ydyn nhw ac a ddylwn i fod yn ymgeisio?

Mae cynllun graddedigion yn un opsiwn gyrfa y dylech fod yn ei ystyried

Beth ydyn nhw?

Mae cynlluniau graddedigion yn rhaglenni hyfforddiant strwythuredig sy'n cael eu rhedeg gan lawer o gyflogwyr blaenllaw'r DU, sy'n cynnig cyfnod o hyfforddiant a gwaith taledig.  Maent fel arfer yn para rhwng blwyddyn a dwy flynedd ac maent ar gael mewn nifer o ffrydiau neu arbenigeddau.  

“Mae tua 60% o gynlluniau graddedigion yn agored i fyfyrwyr o unrhyw ddisgyblaeth gradd”

Manteision cynlluniau graddedigion

Mae cynlluniau graddedigion yn rhoi cyfle gwych i ddechrau adeiladu eich gyrfa. Byddwch yn cael profiad ymarferol o'r cychwyn cyntaf, gyda mynediad at hyfforddiant i ddatblygu sgiliau allweddol a chymwysterau proffesiynol lle bo hynny'n berthnasol. Cyflogau lefel mynediad da gyda'r potensial ar gyfer llwybr carlam ar gyfer gyrfa.  Gallech fod yn gweithio mewn rôl benodol, o fewn tîm sefydledig, neu'n gweithio mewn gwahanol feysydd o'r sefydliad dros gyfnod y rhaglen.

“Cynigir rolau parhaol i lawer o raddedigion ar ôl cwblhau cynlluniau graddedigion”

Materion i'w hystyried 

Mae'r galw am leoedd cynllun graddedigion yn uchel a gall y gystadleuaeth fod yn ffyrnig.  Gallwch chi baratoi trwy ymchwilio i'r sefydliad a'r rôl.  Mae llawer o gyflogwyr yn cynnwys tystebau Graddedigion ar eu gwefan; gallech hefyd ystyried cysylltu ag Alumni PDC sy'n gweithio yn y sefydliad.  Sicrhewch eich bod yn glir ynghylch y cymwyseddau, ymddygiad a sgiliau y mae'r cyflogwr yn chwilio amdanynt fel y gallwch sicrhau eich bod yn dangos tystiolaeth o hyn trwy'r broses recriwtio.

A ddylwn i fod yn ymgeisio?

Os ydych chi'n credu y gallai cynllun graddedigion fod yn opsiwn i chi, dechreuwch chwilio am gyfleoedd nawr.  Hysbysebir mwyafrif y cyfleoedd rhwng Medi ac Ionawr, yn eich blwyddyn olaf ar gyfer dechrau Medi. Mae CareersConnect yn lle da i ddechrau ar gyfer cyfleoedd chwilio sy'n targedu myfyrwyr PDC.

"Gwiriwch dyddiadau agor a dyddiad cau yn ofalus fel rhai yn cau bron i flwyddyn cyn y dyddiad cychwyn”

Gwefannau Swyddi Graddedigion Arbenigol

Fe welwch ystod eang o gynlluniau Graddedigion a Swyddi Graddedigion a hysbysebir ar y gwefannau swyddi arbenigol hyn:

www.prospects.ac.uk
targetjobs.co.uk
www.milkround.com
www.graduate-jobs.com
www.gradsouthwest.com
www.jobs-graduate.co.uk  
www.gradcracker.com - Cyfleoedd STEM 

Gwefannau Swyddi Cyffredinol 

Gallwch hefyd ddod o hyd i Gynlluniau Graddedigion a swyddi Graddedigion ar wefannau swyddi cyffredinol, sicrhewch eich bod yn nodi ‘Graduate’ mewn paramedrau chwilio.

MyCareer peiriant chwilio swydd
www.glassdoor.co.uk/salaries
www.totaljobs.com
www.cv-library.co.uk
www.adzuna.co.uk
www.linkedin.com

Darganfyddwch fwy am Gynlluniau Graddedigion. 

prospects.ac.uk/careers-advice/graduate-schemes
targetjobs graduate schemes article*

Cymorth Gyrfaoedd PDC  

Edrychwch ar CareersConnect, porth swyddi Gyrfaoedd PDC lle mae cannoedd o swyddi graddedigion wedi'u postio yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mewngofnodi a sefydlu rhybuddion - mae'n hawdd iawn.

Mae yna lawer o ddigwyddiadau cyflogwyr yn digwydd trwy gydol Tymor yr Hydref a fydd yn cael eu postio ar CareersConnect, gallwch hefyd gofrestru ar gyfer rhybuddion digwyddiadau i sicrhau nad ydych chi'n colli allan.

Mae yna lawer o help ar gael ar ein gwefan i sicrhau eich bod chi'n sefyll allan yn eich ceisiadau, a gallwch chi hefyd gael cymorth gyrfaoedd un i un.

#Gyrfaoedd