CareersConnect - eich lle i wneud cais am swyddi, archebu digwyddiadau a chysylltu â chyflogwyr

CareersConnect,yw lle gallwch chwilio am gyfleoedd, archebu lle mewn digwyddiadau cyflogwyr ac ymgysylltu â chyflogwyr.

Pa Gyfleoedd sydd yn CareersConnect?

  • Swyddi graddedigion
  • Swyddi Rhan Amser
  • Lleoliadau rhyngosod
  • Lleoliadau haf
  • Profiad gwaith / lleoliadau byr
  • Cyfleoedd byd-eang
  • Ffeiriau gyrfaoedd
  • Digwyddiadau cyflogwyr

Sut mae cyrchu CareersConnect?

Fe welwch gysylltiadau i CareersConnect ar draws y Wefan Gyrfaoedd neu gallwch fynd yn uniongyrchol iddynt: https://careersconnect.southwales.ac.uk

Dywedwch wrth CareersConnect yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo

Y tro cyntaf y byddwch chi'n mewngofnodi i CareersConnect gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi arferol PDC, gofynnir ichi osod eich dewisiadau.

Dim ond ychydig eiliadau y bydd hyn yn eu cymryd ond cymerwch eiliad neu ddwy i ddweud wrth y system pa gyfleoedd y mae gennych ddiddordeb i'w gweld.

Cofrestrwch i gael rhybuddion - peidiwch â cholli'r cyfle!

Byddwn hefyd yn cynghori clicio i gofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!) Ac yna unwaith yr wythnos fe gewch e-bost gyda'r holl gyfleoedd a digwyddiadau diweddaraf yr ychwanegwyd yr wythnos honno.

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd