Robert Ryan

Robert Ryan (1).jpg

BA, Dyniaethau, 1981

Cyfarwyddwr

Ryan Resources Limited

Linked

Astudiais ar gyfer MSc mewn Technoleg Amgylcheddol yn y Coleg Imperial wrth imi ymddiddori yn yr Amgylchedd a darllen o gwmpas y pwnc. 

Nid oeddent mor arwyddocaol â hynny ar y cyfan, effaith fratiog. Roedd y prif feysydd yn y parthau cyhoeddus oherwydd daeth yn anoddach i griwiau gasglu ac i ganolfannau ailgylchu cyhoeddus gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol. O ganlyniad roedd rhai diffygion deunyddiau e.e. pren gwastraff, tecstilau a gwastraff bwyd.

Gallu delio â llawer o newidynnau.

Cynyddu gwahaniad deunyddiau gan alluogi mwy o ddefnydd o ddeunydd gwastraff fel porthiant ar gyfer ynni, prosesau a deunyddiau.

Cydnabod bod gwastraff yn broblem amgylchedd ac ymddygiad a bod angen i'r Llywodraeth ledled y byd fynd i'r afael â'r broblem iechyd ac economaidd gyhoeddus hon.